Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Veileder for publisering og nettvett

  Jeg savner en sentralt utarbeidet veileder for oss som lager nettsider og publiserer innhold enten på nett eller trykk. Har funnet noe på foreningsnettet (Nettvettregler.doc, Sjekkliste ved publisering av artikler.doc, Skrivetips.doc, DNTMedieinnstruks_s1-6.pdf.) og dette er vel og bra men burde samles i én veileder.

  Kunne vært midt i blinken å integrert dette i nye Sherpa slik at det er lett tilgjengelig når man jobber med publisering. Dette gjelder selvfølgelig spesielt de som er nye brukere.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Meta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base