Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Legger til ny funksjonalitet i kalenderen til Sherpa

  Hei.

  Jeg har et kurs som varer over tre onsdager. Savner funksjonalitet for å legge inn tre datoer i samme kurs som ikke henger sammen. Nå vises mitt tredagers kurs som et kurs med varighet på 15 dager. Det mener jeg kan være litt avskrekkende for et ferskingkurs i Friluftsliv.

  Alternativer jeg har vært inne på tanken er å legge inn en fiktiv slutt dato som gjør at varigheten vises riktig og tydeliggjøre i kursteksten hva som er den reelle sluttdatoen. Men dette er helle ikke en god løsning.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Turleiarinfomrasjon på aktivitetar

  Det burde vera mogleg å få med kontaktinformasjon til turleiar rett frå registeret, i staden for å måtte skrive det inn manuelt i tekstfeltet.

  Me har mange turar der påmelding skjer direkte til turleiar eller det er naturleg at turleiar tek seg av eventuelle spørsmål til turen - derfor er kontaktinformasjon til vedkommande viktig at kjem med, ikkje berre namnet.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Utskrift av deltakerliste

  Aktivitetsystemet gir en god oversikt over deltakerne og eksport til regneark fungerer også fint nå. Men jeg savner en ting: Mulighet for å skrive ut deltakerlisten (papir/pdf) sånn at man kan ha med denne på turen. Veldig greit for å f.eks. krysse av at alle har møtt opp, telefonnummer til alle deltakerne osv.

  Når jeg bruker skriv-ut funksjonen i nettleseren fra deltakerlisten i Sherpa så fungerer det ikke så veldig bra. En del rare formatteringer og ting som ikke trenger å vises i en papirutskrift (kolonnen behandle).

  Å skrive ut deltakerlisten i fra Min side ser derimot mye bedre ut…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. gjør det mulig for foreningene å selv velge hvilke felt som er obligatoriske når man skal registrere seg som deltaker på aktivitet.

  Hadde vært fint med litt flere valgmuligheter når det gjelder påmeldingsskjemaet. Ihvertfall at man selv kan velge hvilke felt som er obligatoriske. F.eks i forbindelse med påmelding av flerkulturelle turer har ikke alle epost og da hadde det vært fint å slippe og fylle ut det feltet!

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Aktivitetlisten: Visning av søkeresultater

  På utlistingen av aktiviteter i nasjonalt søk er aktiviteter med bilde markert hva slags kategori aktiviteten ligger under (feks. "fellestur").

  Dette hadde vært supert om det på en liknende måte kunne markeres hva slags type tur det er, altså skitur, fottur osv. Og graderingen, med de nye symbolene/fargekoden.

  Skjønner at det er en balansegang så det ikke tipper over til å bli rotete og uoversiktlig. Utfordringen er kanskje å få dette til å se bra ut? Det er i hvert fall plass til flere symboler, også på en liten mobilskjerm.

  Hvis dette kommer på plass så kan vi kanskje stå…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Gjøre det mulig å "embedde" filmer i en aktivitet

  For å kunne presentere de flotte turene og aktivitetene vi har på en enda bedre måte hadde det vært gull verd å kunne embedde filmer i aktivitetene som legges ut. Brukeren vil få et enda bedre inntrykk av hva aktiviteten går ut på og bli inspirert til å melde seg på.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. PDF format av Aktiviteter/turer og vilkår

  Hadde vært fint å kunne velge pdf format på nettsidene til utskrift av turene og generelle vilkår. Gjerne også «utskrifts knapp».
  Ikke alle medlemmene er komfortabel på nett dessverre og da fint å enkelt kunne gi de mer info i Tursentrene evnt post. Turprogramet til DNT Oslo er som kjent mer en oversikt.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Synlig hvor mange som er påmeldt

  Det er ikke lenger synlig hvor mange ledige plasser det er på aktivitetene. Det er flere som lurer på hvor mange det er påmeldt, om turen blir noe av osv.

  Syntes også at det burde være synlige påmeldingslister på DNTs arrangement, slik som på idrettsarrangement.

  8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. gjør det mulig å prioritere aktivitetene i kalenderen på nettsiden slik at de viktigste/ største arrangementet kommer øverst når det arr

  Vi ønsker at det blir gjort mulig å kunne prioritere aktiviteter/turer i oversikten på nettsiden når flere turer arrangeres samme dag. Slik at det viktigste/største arrangementet kommer øverst i oversikten.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Aktivitetsystemet: Kollapse seksjoner

  Når man legger inn eller oppdaterer en aktivitet så er det en ganske lang og omfattende side man skal bla seg gjennom, spesielt hvis man har lagt inn noen bilder osv.

  Her hadde det vært fint med en liten knapp over hver seksjon (eller noen av de) for å kunne "lukke" (kollapse) en seksjon som man er ferdig med. Da blir det ikke så mye rulling opp og ned når man fyller ut, som ofte kan gå litt frem og tilbake i skjemaet.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Bedre mulighet for sortering av aktiviteteslisten

  Når man velger "Vis tidligere aktiviteter" så blir det en lang liste på flere sider som man kan bla seg igjennom. Det er litt upraktisk at de eldste aktivitetene kommer opp først.

  Kunne man laget litt flere muligheter for sortering her, f.eks. rekkefølgen basert på dato (eldst | nyest), status (publisert | kladd | publiseres) ?

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Fjerne antall dager som står i parentes etter dato.

  Tallet skaper forvirring når vi har aktiviteter/kurs/turer over flere dager, men ikke sammenhengende.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Legger inn den farga vandrarfiguren i inforamma til turer og aktiviteter

  Eg ser at turane på UT.no har med den farga vandrarfiguren som
  beskriver vanskelighetsgrad.
  På DNT.no blir turens vanskelighetsgrad kun vist med tekst i
  info-ramma for turen

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Lager en funksjon som gjør at alle aktiviteter kan puttes "rett i kalenderen" på mobilen

  Dette kan gjøre det mye enklere for folk å få med seg alle flotte turer og arrangement som skjer. Stadig flere bruker kalenderen på mobilen aktivt i hverdagen, og jeg tror dette kan føre til at det som skjer når ut til enda flere.

  28 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Eksportere turprogram til tabell

  Flere brukergrupper har behov for tabell med rask oversikt over alle turene i en gitt tidsperiode. Kolonner er f.eks dato(er), turtittel, turleder(e) med telefonnummer, vanskelighetsgrad, og arrangør (f.eks Barnas Turlag eller Fjellsportgruppa). Etter at turen er arrangert, bør tabellen også inneholde deltakerantall.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Innhold i turrapport

  Noe nødvendig innehold i turrapport:
  Innbetalt deltakeravgift
  Konto for innbetaling (hvis det ikke kan hentes automatisk)
  Avholdt/endret/avlyst
  Antall deltakere (ihvertfall ved personlig påmelding)
  Antall biler og km
  Erfaringer verdt å ta med seg ved gjentakelse av turen, evt andre råd

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Beskjedsystem til å informere turledere og medlemmer

  Dere har etterlyst tilbakemeldinger på hva et beskjedsystem kan brukes til. Jeg tror flere brukergrupper kan trenge dette for å informere brukerne ved behov. Istedenfor å håndtere egne epostlister. Som turkomite-medlem trengs et beskjedsystem til å informere turledere.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Mulighet for å ha med deltakerantall i rapport

  I rapportskjema bør det komme en rubrikk for å notere antall deltakere som har deltatt på aktiviteten.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Aktiviteter: E-post ved påmelding

  E-postmelding med kvitteringskopi fra alle påmeldinger kan i dag bare knyttes opp til én e-postkonto så vidt meg bekjent. VI har i dag knyttet denne til e-postkontoen til nettansvarlig.


  1. Det burde være enkelt å sette opp flere e-postadresser her slik at flere kan motta kvitteringskopiene ved behov (f.eks. når flere deler på jobben med å administrere turer).


  2. Kvitteringskopi bør gå automatisk til turleder, dvs. e-postadressen som er satt opp som kontaktadresse på aktiviteten (eller tilknyttet e-postadresse i turlederregisteret hvis det er utdannet turleder som har turen). I dag har ikke turleder oversikt over påmeldte uten tilgang til Sherpa.


  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
2 Next →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base