Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Rapportering til studieforbundet

  Hadde vært supert å kunne integrere en tur-/kursrapport direkte i Sherpa, og enda bedre om man kan koble denne med rapportering direkte til studieforbundet slik at det blir lettere å få tilskudd derfra. Idrettsforbundet har et system hvor dette går, riktignok til et annet studieforbund, og det gjør rapporteringsjobben veldig mye enklere. Er ikke så stor sum per kurs, men totalt blir det ganske mange tusen i løpet av et år.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Droppe hovedbilde (bannerbilde) som bilde i bildevisningen under

  Noen ganger brukes bare ett eller noen få bilder i en turbeskrivelse. Det hadde vært en fordel om ikke hovedbildet repeteres under i bildevisningen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Velg klokkeslett for publisering av turer

  Når vi velger publiseringstidspunkt på en tur i dag, kan vi kun velge dato, og da blir turen publisert ved midnatt. For de mer populære turene skulle vi gjerne hatt automatisk publisering til et gitt tidspunkt på dagtid, slik at deltakerne slipper å sitte oppe seint på kvelden og vente på at turene skal åpne. Samtidig ønsker vi å ha forutsigbart tidspunkt for åpning av alle turene, så da er ikke manuell publisering aktuelt.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Setter inn ukedag i tillegg til dato

  I den grå boksen til høyre bør også ukedag settes inn. Mange planlegger ut fra hvilke ukedag noe skjer på. Altså "fredag 17. mai" er bedre service til leseren.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Endrer layout i bekreftelsesmail

  Bekreftelsesmailen som blir sendt ut når en har meldt seg på en tur via Sherpa har ingen god layout. Den inneholder i hovedsak to i svært lange lenker til Mer info om turen og Vilkår. Slik som mailen er nå, fremmer ikke den at vilkårene faktisk blir lest.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Div forslag til forbedring...i mine øyne ;-)

  Hei.

  Her følger endel forslag til forbedring av Sherpa sitt aktivitetssystem:


  • når arrangementet bare krever at det er barn som må meldes på, så må det være mulig å få pris for barn synlig i aktiviteten. Per idag må man sette 0,- på voksne, og da fremstår arrangementet som gratis på "forsiden" - selv om det står "se alle prise her" under.
   Det bør ikke være mulig å melde på en voksen på et arrangement for barn, så lenge man kategoriserer pris etter alder. Mange voksne melder på seg selv idag fordi de er medlem, og så setter de inn…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Velge hvilken priskategori som skal være synlig samt

  Når man legger inn et arrangement for barn eller ungdom, bør det være mulig at det er priskategorien for denne aldersgruppen som vises i arrangementets førsteside.
  Per i dag er det kun voksenpris som vises i første siden, og om ikke man legger noe i prisen her står ararngementet som «gratis».
  Legger man dog barne-/ungdomsprisen inn i voksenfeltet, slik at det er denne prisen som blir gyldig på arrangementets førsteside, så gjør man det mulig for voksne å melde seg på - til barnepris!
  Kan synlig priskategori være valgbar, eller kan det være mulig å «krysse vekk» priskategorier? Jeg vil…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Mulighet for å prise tilbud bare til medlemmer. Nå må det stå 0 feltet IKKE Medlem med resultat GRATIS!

  Fint om datafeltet Ikke Medlem settes opp med mulighet for å være Blankt uten 0 eller beløp dersom det er numerisk. Alternativt med f.eks. teksten "Ikke tilgjengelig", "Bare for medlemmer" dersom det er mulighet for det.

  Dette burde være en enkel sak som kan løses, håper vi, raskt. Vi har behov for å legge ut noen tilbud som er bare for medlemmer. Ser ved gjennom gang av aktiviteter at dette er liten utfordring som er relevant for flere foreninger enn oss i DNT Drammen og Omegn/Gyldenløve Kajakklubb.

  På forhånd takk for hjelpen:-)

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Mulighet for å begrense påmelding til gjelde kun for medlemmer står på utviklingsplanen vår. Vi vil gjennomgå alle oppgaver relatert til aktivitetsstystemet på en workshop 19. januar og vet forhåpentligvis hvor høyt/lavt denne oppgaven står på prioriteringslista etter dette.

 9. De andre var dårlige forslag så skrev et selv

  Få opp relaterte aktiviteter når du går inn på en aktivitet. Ikke bare fra et turlag eller underavdeling men fra alle aktiviteter i som DNT arrangerer.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Evaluering av aktivitet

  Det hadde vært kjekt med et system ala questback der vi kan sende ut evaluering av turen/kurset til deltakerne.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har dette i vår oppgavekø, men foreløpig er ikke dette høyt prioritert i forhold til annen funksjonalitet som er ønskelig i å få på plass. Inntil videre kan dere sende lenke til evalueringsskjemaer (satt opp i feks Excel/Office365, Google Forms, Enelyzer eller Questback) manuelt til deltakerne via e-postfunksjonen i Sherpa.

 11. Nettbetaling til de på venteliste

  Dersom deltakere melder seg på en full tur havner de på venteliste. Dersom de får plass får de tilsendt faktura. Utrolig enkelt dersom en kunne sendt dem en lenke til nettpåmeldingen og nettbetaling isteden. Innbetalingen må bli registrert på den aktuelle turen. Denne funksjonen kunne også blitt brukt på deltakere som ønsker å melde seg på etter påmeldingsfristen er gått ut.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Avbestillingsforsikring

  Foreningen er etter lovverket pliktig til å tilby avbestillingsforsikring. Går det an å lage en avhukingsboks til det ved påmelding, slik at den summen(kr. 200) blir lagt til?

  Det bør også bli synlig på deltakerlisten hvem som har kjøpt dette.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Kalendervisning av aktiviteter for planleggingsformål

  Når vi planlegger turprogrammet pleier vi å invitere turlederne til en planleggingskveld. Der setter vi opp en kalender på storskjerm slik at alle ser hvilke helger som er ledige og fyller ut etter hvert som ideene rundt bordet kommer. Det ideelle hadde vært om vi kunne skrive disse tingene rett inn i aktivitetssystemet i Sherpa, og da helst via en kalendervisning. Karlendervisningen bør også ha en årsfunksjon slik at overskriftene er synlige via korte felter som dekker akkurat de dagene turen skal gå i årsvisningen. Dersom det ønskes endringer etter møtet gjøres dette etter hvert og til slutt kan turlederne…

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Gradering: Utforming av søkefilteret på vanskelighetsgrad

  I filteret på nasjonalt søk på aktiviteter så er det en egen seksjon for gradering/vanskelighetsgrad. Er det en ide å la de fire knappene ha farger etter graden eller blir det for rotete?

  En annen ting er det kunne vært fint med en lenke til (eller bare en pop-up-tekstboks) hva gradene betyr her.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Hvordan fikk du informasjon om turen funksjon

  Hei.

  Bergen Turlag og Stavanger turistforening hadde et møte om ungdomssatsning.

  På møte ble det snakk om hvordan deltakerne på våre turer fikk informasjon om turen. Dette er vanskelig å vite om en ikke er tilstede selv og spør dem. Eller sender ut en questback.

  Vi kom fram til at det kunne være veldig nyttig om de kunne oppgi hvor de hadde fått informasjon om turen ved påmelding. Statistikk kunne dermed bli tatt ut. Denne statistikken kunne vært veldig behjelpelig i forhold til markedsføring av våre turer og arrangementer, som kanskje er en av de største utfordringene vi som driver…

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Knytte UT.no turforslag til aktivitet

  Knytte et turforslag fra UT.no til en aktivitet i aktivitetsystemet.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  feedback  ·  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Visning av ukedag

  Tror det hadde vært fint at ukedag vises for arrangementene. For veldig mange mennesker er ukedag avgjørende.
  Tirsdag 7. juni versus 7/7 eller 7. juni.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Jeg ønsker meg nettbetaling for de som rykker opp fra venteliste

  Når noen rykker opp fra venteliste hadde det vært strålende dersom de kunne fått tilsendt en e-post med lenke til nettbetaling slik at de må betale for å bekrefte at de tar plassen på turen. Slik det er nå har vi ikke kapasitet til å lage faktura for en hundrelapp eller to på alle som rykker opp fra ventelista.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Flytte deltaker mellom arrangementsdatoer

  Om man har en type arrangement som går over flere enkeltdager, eksempelvis klatrekvelder, og alle datoene legges inn i samme en og samme aktivitet, da burde det være mulig å flytte deltaker mellom de forskjellige arrangementsdatoene uten å melde av/melde på igjen.
  Dette var mulig i gamle Sherpa, men jeg har ikke funnet at det er mulig i nye Sherpa.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Flere valg under "Passer for"

  Det hadde vært flott om man hadde et valg som het "Familier"

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base