Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Avbestillingsforsikring

  Foreningen er etter lovverket pliktig til å tilby avbestillingsforsikring. Går det an å lage en avhukingsboks til det ved påmelding, slik at den summen(kr. 200) blir lagt til?

  Det bør også bli synlig på deltakerlisten hvem som har kjøpt dette.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Kalendervisning av aktiviteter for planleggingsformål

  Når vi planlegger turprogrammet pleier vi å invitere turlederne til en planleggingskveld. Der setter vi opp en kalender på storskjerm slik at alle ser hvilke helger som er ledige og fyller ut etter hvert som ideene rundt bordet kommer. Det ideelle hadde vært om vi kunne skrive disse tingene rett inn i aktivitetssystemet i Sherpa, og da helst via en kalendervisning. Karlendervisningen bør også ha en årsfunksjon slik at overskriftene er synlige via korte felter som dekker akkurat de dagene turen skal gå i årsvisningen. Dersom det ønskes endringer etter møtet gjøres dette etter hvert og til slutt kan turlederne…

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Gradering: Utforming av søkefilteret på vanskelighetsgrad

  I filteret på nasjonalt søk på aktiviteter så er det en egen seksjon for gradering/vanskelighetsgrad. Er det en ide å la de fire knappene ha farger etter graden eller blir det for rotete?

  En annen ting er det kunne vært fint med en lenke til (eller bare en pop-up-tekstboks) hva gradene betyr her.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Sherpabrukere: Opprette ny bruker

  På siden hvor man administrerer brukere av nettstedet er det en knapp for å gi en ny bruker tilgang til nettstedet.

  Denne er nederst på siden nå, og når det er mange registrerte brukere så blir knappen litt vanskelig å finne.

  Fint hvis denne knappen kan flyttes opp til toppen.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Tabeller på nettsidene

  Hei, et innspill til tabellverktøyet:


  • Mulighet for å legge til rader/kolonner både på topp/bunn/høyre/venstre side. Det er ikke alltid man ønsker f.eks. å bare forlenge tabellen nedover.

  • Mulighet for å flytte rader/kolonner. Slik at det blir enklere å vedlikeholde en tabell hvor innholdet endres.

  • Mulighet for en egendefinert tabelloverskrift.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. gjør det mulig å legge ut en nyhetssak på to foreningers sider samtidig

  I sherpa 2 var det veldig enkelt å publisere parallelt både på lokallag
  og turistforening.

  Slik kunne vi i foreningen vise kor stor aktivitet det var rundt i
  distriktet. Då er det mykje enklare å få til ei side som stadig har
  nyheter. Slike sider får også større besøk.

  Håper du kan legge mogelegheit til å publisere same artikkel på fleire
  heimesider inn som eit ynskje når sherpa skal utviklast og bli ennå
  betre.

  Har elles stor forståing for at slikt tar tid når det er så få ansatte i
  DNT som skal drifte og utvikle data.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Har en kampanje for å få flere medlemmer til å registrere e-postadressen sin.

  Svært mange av medlemmene er ikke ført opp med e-postadresser.
  Noen ganger ønsker vi å kommunisere direkte med våre medlemmer. Da er e-post enkelt og effektivt. Vi regner med at mange av de som ikke er registrert likevel har e-postadresser.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Hvordan fikk du informasjon om turen funksjon

  Hei.

  Bergen Turlag og Stavanger turistforening hadde et møte om ungdomssatsning.

  På møte ble det snakk om hvordan deltakerne på våre turer fikk informasjon om turen. Dette er vanskelig å vite om en ikke er tilstede selv og spør dem. Eller sender ut en questback.

  Vi kom fram til at det kunne være veldig nyttig om de kunne oppgi hvor de hadde fått informasjon om turen ved påmelding. Statistikk kunne dermed bli tatt ut. Denne statistikken kunne vært veldig behjelpelig i forhold til markedsføring av våre turer og arrangementer, som kanskje er en av de største utfordringene vi som driver…

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Knytte UT.no turforslag til aktivitet

  Knytte et turforslag fra UT.no til en aktivitet i aktivitetsystemet.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  feedback  ·  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Deling av artikler

  Hei.
  Er det mulig å få et delingssystem av artikler, slik det var i gamle Sherpa?
  Slik at jeg hvis jeg ønsker å dele en artikkel på vår side, som først har vært publisert på feks DNT sentralt sin side, så kan jeg bare hente den fra en liste og ikke må kopierer den/skrive den en gang til i Sherpa hos meg selv?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Visning av ukedag

  Tror det hadde vært fint at ukedag vises for arrangementene. For veldig mange mennesker er ukedag avgjørende.
  Tirsdag 7. juni versus 7/7 eller 7. juni.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. liggende visning av turer

  Hadde vært fint med liggende visning av aktivitetslisten.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Jeg ønsker meg nettbetaling for de som rykker opp fra venteliste

  Når noen rykker opp fra venteliste hadde det vært strålende dersom de kunne fått tilsendt en e-post med lenke til nettbetaling slik at de må betale for å bekrefte at de tar plassen på turen. Slik det er nå har vi ikke kapasitet til å lage faktura for en hundrelapp eller to på alle som rykker opp fra ventelista.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. gjør det mulig å søke fritekst på turkode i Sherpa og i aktivitetssøk

  Jeg ønsker å kunne søke med BOT18-TK for å få listet opp alle aktiviteter som har turkode som begynner med den strengen, ikke bare eksakt den strengen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Flytte deltaker mellom arrangementsdatoer

  Om man har en type arrangement som går over flere enkeltdager, eksempelvis klatrekvelder, og alle datoene legges inn i samme en og samme aktivitet, da burde det være mulig å flytte deltaker mellom de forskjellige arrangementsdatoene uten å melde av/melde på igjen.
  Dette var mulig i gamle Sherpa, men jeg har ikke funnet at det er mulig i nye Sherpa.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Flere valg under "Passer for"

  Det hadde vært flott om man hadde et valg som het "Familier"

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Legger til ny funksjonalitet i kalenderen til Sherpa

  Hei.

  Jeg har et kurs som varer over tre onsdager. Savner funksjonalitet for å legge inn tre datoer i samme kurs som ikke henger sammen. Nå vises mitt tredagers kurs som et kurs med varighet på 15 dager. Det mener jeg kan være litt avskrekkende for et ferskingkurs i Friluftsliv.

  Alternativer jeg har vært inne på tanken er å legge inn en fiktiv slutt dato som gjør at varigheten vises riktig og tydeliggjøre i kursteksten hva som er den reelle sluttdatoen. Men dette er helle ikke en god løsning.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Turleiarinfomrasjon på aktivitetar

  Det burde vera mogleg å få med kontaktinformasjon til turleiar rett frå registeret, i staden for å måtte skrive det inn manuelt i tekstfeltet.

  Me har mange turar der påmelding skjer direkte til turleiar eller det er naturleg at turleiar tek seg av eventuelle spørsmål til turen - derfor er kontaktinformasjon til vedkommande viktig at kjem med, ikkje berre namnet.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Utskrift av deltakerliste

  Aktivitetsystemet gir en god oversikt over deltakerne og eksport til regneark fungerer også fint nå. Men jeg savner en ting: Mulighet for å skrive ut deltakerlisten (papir/pdf) sånn at man kan ha med denne på turen. Veldig greit for å f.eks. krysse av at alle har møtt opp, telefonnummer til alle deltakerne osv.

  Når jeg bruker skriv-ut funksjonen i nettleseren fra deltakerlisten i Sherpa så fungerer det ikke så veldig bra. En del rare formatteringer og ting som ikke trenger å vises i en papirutskrift (kolonnen behandle).

  Å skrive ut deltakerlisten i fra Min side ser derimot mye bedre ut…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. gjør det mulig for foreningene å selv velge hvilke felt som er obligatoriske når man skal registrere seg som deltaker på aktivitet.

  Hadde vært fint med litt flere valgmuligheter når det gjelder påmeldingsskjemaet. Ihvertfall at man selv kan velge hvilke felt som er obligatoriske. F.eks i forbindelse med påmelding av flerkulturelle turer har ikke alle epost og da hadde det vært fint å slippe og fylle ut det feltet!

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base