Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Lenke til stor versjon av bilde

  I dag er det helt vanlig at man har mulighet for å se en høyoppløst (stor) versjon av et bilde på en nettside, f.eks. i en artikkel.

  Jeg kunne tenkt meg at man har mulighet for å velge å lenke til stor versjon av bildet i lenkemenyen for hvert enkelt bilde.

  Bildekarusellen som vi har i dag fungerer ikke så bra til dette, jeg vil heller ha store bilder som "vokser" over innholdet på nettsiden.
  Det er gøy hvis man kan vise frem litt mer fotogodteri på nettsidene:) Og veldig fint når det bare er små bilder i f.eks. en…

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Implementerer plasseringsrekkfølge på ventelister

  Dersom man melder seg på en fellestur som er fulltegnet, vil man havne på venteliste. Det kunne vært nyttig å få greie på hvilken plassering man har på ventelistalista. Hvis man står som nr 1 vil sjansen for å få være med på turen være større enn om man havner feks som nr 10. Plasseringen på lista må oppdateres hvis det skjer endringer. Jeg sitter som styremedlem i veteranan i Trondhjems turistforening. Vi har stor pågang på våre påmeldingsturer, så dette vil være nyttig for våre medlemmer. Med hilsen Magne Krosby.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Har fast rødfarge på kampanjeknapp

  Rødfargen på DNT-logoen har en fast fargekode, og det samme har farge på "knappen" i kampanje. Denne fargen burde være utgangspunkt på skriftfarge også, så slipper man å "gjette" seg fram til en farge som ligner hver gang. Man heller velge noe annet ved behov.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Dette savner vi også! Det har lenge vært planlagt men er dessverre ikke høyt prioritert.

 6. Ny kategori for artikler: 'Artikkel'

  Vi savner en artikkelkategori som er mer generell:

  Per i dag så er det èn kategori som er generell og det er 'Nyhet'. De andre kategoriene er veldig spesifikke på sine områder.
  Tanken vår er at nyheter er alle typer beskjeder/meldinger med mer som legges ut i "nyhetstrømmen" fortløpende. Men så har vi også artikler som vi vil beholde i en egen seksjon, det vil si at de ikke bare forsvinner nedover i strømmen. Disse faller ikke alltid naturlig under kategoriene som er satt opp i systemet. Forslaget vårt er at man setter opp en egen generell kategori for artikler…

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Sherpabrukere: Flere nivåer av tilgang

  Per i dag er det bare to brukertyper i Sherpa: Admin og vanlig. Vanlig bruker har tilgang til hele systemet og det er ikke ønskelig at alle våre brukere skal ha tilgang til alt. Tenker i første omgang på våre turledere.

  En mulighet er kanskje å utvide brukertilgangen på Min side? Eller opprette en ny brukertype i Sherpa, f.eks. "Turleder".

  Poenget er at turledere bør få begrenset tilgang til enkelte adminsystemer i Sherpa, slik at de f.eks. kan legge inn turer men ikke publisere dem, oppdatere egne arrangementer osv.

  Ser for meg at turledere kan opprette og oppdatere sine aktiviteter…

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Ja, turledere bør få begrenset tilgang til det du nevner. De har nå tilgang til deltakerlister på Min side, og dette skal utvides slik at de kan gjøre endringer på sine egne turer/arrangement.

 9. Artikler med kombinasjon av flere obligatoriske nøkkelord

  I utlistingen av artikler så har man et valg 'Vis kun artikler med følgende nøkkelord'. Her kan man legge inn flere nøkkelord samtidig men ikke spesifisere at artiklene må ha begge (alle) nøkkelordene for å vises i boksen. Sånn som det fungerer nå så vil alle artikler med ett (eller flere) av nøkkelordene vises i boksen.

  Hadde vært flott med større mulighet for tilpasning av artikkelutlistingen - da kan man lage mer spennende og dynamiske sider.

  Dette forslaget henger forsåvidt litt sammen med emnet 'kategorier', men her gjelder jo samme problemstillingen også.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Footeren: Flere muligheter for utforming

  Hei, her er noen tanker rundt footeren (den nederste, grå delen på nettsiden):


  • Jeg er usikker på hvor stor rolle footeren spiller på nettsidene. Er dette et element som er viktig for brukerne? I så fall hadde det vært fint å utnytte denne litt bedre. Hvis ikke så kunne man bare gjort den som er der litt penere (farger, fonter, fordeling av tekst).

  • Footeren på dnt.no har litt mer innhold og er strukturert på en litt finere måte. Raden med symboler over det grå feltet ser også bra ut (riktignok ikke så bra på mobil).

  • Jeg kunne godt tenkt meg…
  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Aktivitetlisten: Visning av søkeresultater

  På utlistingen av aktiviteter i nasjonalt søk er aktiviteter med bilde markert hva slags kategori aktiviteten ligger under (feks. "fellestur").

  Dette hadde vært supert om det på en liknende måte kunne markeres hva slags type tur det er, altså skitur, fottur osv. Og graderingen, med de nye symbolene/fargekoden.

  Skjønner at det er en balansegang så det ikke tipper over til å bli rotete og uoversiktlig. Utfordringen er kanskje å få dette til å se bra ut? Det er i hvert fall plass til flere symboler, også på en liten mobilskjerm.

  Hvis dette kommer på plass så kan vi kanskje stå…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Foreningens bankkontonummer

  Kunne vi fått et eget felt for foreningens bankkontonummer i Sherpa?
  Jeg tenker på siden hvor man legger inn foreningsinformasjonen.

  Kontonummeret kan kanskje vises i footeren, og muligens i aktivitetssystemet på sikt...

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Gjøre det mulig å "embedde" filmer i en aktivitet

  For å kunne presentere de flotte turene og aktivitetene vi har på en enda bedre måte hadde det vært gull verd å kunne embedde filmer i aktivitetene som legges ut. Brukeren vil få et enda bedre inntrykk av hva aktiviteten går ut på og bli inspirert til å melde seg på.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Utforming av nettsider: Liste med nyheter

  Jeg har noen forslag til forbedringer av innholdselementet "Nyheter".

  Lenken i bunnen av lista:
  - Mulighet for å kunne definere en egen tekst på lenken. For å kunne vise til en spesifikk side for eksempel. Også nyttig hvis artikkellisten filtrerer på flere emneknagger.
  - Mulighet for en egendefinert lenke. For å kunne peke til en egen side om temaet til emneknaggene for eksempel.
  - Mulighet for å ikke vise lenken i det hele tatt.

  Visuelt:
  - Lenken nederst får en utforming som passer bedre overens med resten av artikkelboksen. Både i forhold til overskriften på boksen og overskriftene på artiklene.…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. PDF format av Aktiviteter/turer og vilkår

  Hadde vært fint å kunne velge pdf format på nettsidene til utskrift av turene og generelle vilkår. Gjerne også «utskrifts knapp».
  Ikke alle medlemmene er komfortabel på nett dessverre og da fint å enkelt kunne gi de mer info i Tursentrene evnt post. Turprogramet til DNT Oslo er som kjent mer en oversikt.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Synlig hvor mange som er påmeldt

  Det er ikke lenger synlig hvor mange ledige plasser det er på aktivitetene. Det er flere som lurer på hvor mange det er påmeldt, om turen blir noe av osv.

  Syntes også at det burde være synlige påmeldingslister på DNTs arrangement, slik som på idrettsarrangement.

  8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Legger inn mulighet for at flere kampanjer kan rullere samtidig på forsiden!

  Det burde være mulig å ha flere kampanjer gående på forsiden samtidig, da man gjerne har flere saker på samme tid som man ønsker å legge fokus på.
  Enten kan de ligge der i en karusell, eller at kampanjene skifter/oppdateres når man "refresher" siden.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Legge til lokallag til velkomsthilsen for nye medlemmer

  I velkomsthilsen legge inn lokallag også. Eks. Du blir medlem i Kvam Turlag, evt også inkludere Bergen og Hordaland Turlag

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. gjør det mulig å prioritere aktivitetene i kalenderen på nettsiden slik at de viktigste/ største arrangementet kommer øverst når det arr

  Vi ønsker at det blir gjort mulig å kunne prioritere aktiviteter/turer i oversikten på nettsiden når flere turer arrangeres samme dag. Slik at det viktigste/største arrangementet kommer øverst i oversikten.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base