Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Aktivitetsystemet: Kollapse seksjoner

  Når man legger inn eller oppdaterer en aktivitet så er det en ganske lang og omfattende side man skal bla seg gjennom, spesielt hvis man har lagt inn noen bilder osv.

  Her hadde det vært fint med en liten knapp over hver seksjon (eller noen av de) for å kunne "lukke" (kollapse) en seksjon som man er ferdig med. Da blir det ikke så mye rulling opp og ned når man fyller ut, som ofte kan gå litt frem og tilbake i skjemaet.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Kopiere en enkelt nettside

  Mulighet for å kopiere hele nettsider. Altså et nytt valg på sideoversikten, under hver enkelt side, sammen med "rediger | vis | slett".

  Det gir blant annet mulighet for å lage sidemaler.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Utforming av nettsider: Kopiere innholdselementer

  Ved utforming av en nettside så er det noen ganger nyttig å kunne kopiere innholdselementer. F.eks. en tekstboks med en formatert tekst, en ferdigformatert tabell, en bildeboks i et visst format etc.

  Man kunne kanskje fått opp en mulighet for dette sammen med knappene for å flytte, redigere og slette elementer?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Bedre mulighet for sortering av aktiviteteslisten

  Når man velger "Vis tidligere aktiviteter" så blir det en lang liste på flere sider som man kan bla seg igjennom. Det er litt upraktisk at de eldste aktivitetene kommer opp først.

  Kunne man laget litt flere muligheter for sortering her, f.eks. rekkefølgen basert på dato (eldst | nyest), status (publisert | kladd | publiseres) ?

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Fjerne antall dager som står i parentes etter dato.

  Tallet skaper forvirring når vi har aktiviteter/kurs/turer over flere dager, men ikke sammenhengende.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Legger inn den farga vandrarfiguren i inforamma til turer og aktiviteter

  Eg ser at turane på UT.no har med den farga vandrarfiguren som
  beskriver vanskelighetsgrad.
  På DNT.no blir turens vanskelighetsgrad kun vist med tekst i
  info-ramma for turen

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Tidspunktangivelse for nyheter

  Tidspunktangivelse for nyheter bør være utformet på samme måte som i aktivitetssystemet. Dvs. at man ikke trenger å taste inn ":" (kolon) manuelt.

  Mvh Axel Bjelke

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Lenker: Lenke til aktivtet

  Når man setter inn lenker i artikler så er det ofte en lenke til en spesifikk aktivitet. Er det en ide å lage et eget valg for det eller er det bedre å bruke "lenke til ekstern nettadresse" ?

  Problemstillingen er vel at det kan bli vel mange aktiviteter å bla seg gjennom men dette gjelder jo også for artikler bl.a. Dessuten er det jo en god søkefunksjon i det dialogvinduet.

  Mvh Axel Bjelke

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Utskriftsfunksjon på nettsider/artikler

  I det gamle systemet er det en utskriftsknapp på nettsidene. Denne er av og til grei å ha hvis man ønsker å skrive ut noe av informasjonen fra f.eks. et arrangement eller en artikkel. Spesielt om man har behov for informasjonen underveis på en tur, da er det bare å ta med seg gammeldagse papirark i sekken.

  Forslår at dere får på plass en slik Skriv-ut-knapp.

  9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Lager en funksjon som gjør at alle aktiviteter kan puttes "rett i kalenderen" på mobilen

  Dette kan gjøre det mye enklere for folk å få med seg alle flotte turer og arrangement som skjer. Stadig flere bruker kalenderen på mobilen aktivt i hverdagen, og jeg tror dette kan føre til at det som skjer når ut til enda flere.

  28 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Lagre-knappen indikerer om innholdet er endret

  Når man lagrer en nettside vil det stå "Nettop lagret" en liten stund men denne statusen endres ikke når man foretar endringer.

  Så for at det skal være lettere å holde oversikt over om man har lagret endringer eller ikke kunne det vært kjekt med en statusindikator på dette. På samme måte som i veldig mange dataprogrammer ellers.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. gjør det mulig å automatisk hente artikler fra andre organisasjoner

  At lages en funksjon som gjør det mulig å hente artikler/nyheter fra andre organisasjoner.
  F.eks at DNT fjellsport Bergen kan automatisk få inn artikler fra DNT fjellsport. Det bør dog være en mulighet får å huke av dersom det er enkelt artikler en ser en ikke ønsker.

  14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  3 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Aktivitetsliste

  Fra verktøyboksen "Sett inn innhold..." på nettsidene: Aktivitetsliste.

  Denne bør få noen konfigurasjonsmuligheter (på samme måte som verktøyet Nyheter) slik at den blir mer anvendelig.
  F.eks. horisontal/vertikal, antall aktiviteter, tittel etc.

  Eksempel: Da kan man ha èn kolonne med siste nytt (f.eks. 3 siste nyhetssakene) og kommende aktiviteter (f.eks. de neste 3 aktivitetene) under hverandre. Slik verktøyet fungere nå så kommer hele lista med samtlige aktiviteter opp. Da kan det bli en veldig lang loddrett rekke nedover.

  Mvh Axel Bjelke

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Eksportere turprogram til tabell

  Flere brukergrupper har behov for tabell med rask oversikt over alle turene i en gitt tidsperiode. Kolonner er f.eks dato(er), turtittel, turleder(e) med telefonnummer, vanskelighetsgrad, og arrangør (f.eks Barnas Turlag eller Fjellsportgruppa). Etter at turen er arrangert, bør tabellen også inneholde deltakerantall.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Innhold i turrapport

  Noe nødvendig innehold i turrapport:
  Innbetalt deltakeravgift
  Konto for innbetaling (hvis det ikke kan hentes automatisk)
  Avholdt/endret/avlyst
  Antall deltakere (ihvertfall ved personlig påmelding)
  Antall biler og km
  Erfaringer verdt å ta med seg ved gjentakelse av turen, evt andre råd

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Beskjedsystem til å informere turledere og medlemmer

  Dere har etterlyst tilbakemeldinger på hva et beskjedsystem kan brukes til. Jeg tror flere brukergrupper kan trenge dette for å informere brukerne ved behov. Istedenfor å håndtere egne epostlister. Som turkomite-medlem trengs et beskjedsystem til å informere turledere.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Mulighet for å ha med deltakerantall i rapport

  I rapportskjema bør det komme en rubrikk for å notere antall deltakere som har deltatt på aktiviteten.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Aktiviteter: E-post ved påmelding

  E-postmelding med kvitteringskopi fra alle påmeldinger kan i dag bare knyttes opp til én e-postkonto så vidt meg bekjent. VI har i dag knyttet denne til e-postkontoen til nettansvarlig.


  1. Det burde være enkelt å sette opp flere e-postadresser her slik at flere kan motta kvitteringskopiene ved behov (f.eks. når flere deler på jobben med å administrere turer).


  2. Kvitteringskopi bør gå automatisk til turleder, dvs. e-postadressen som er satt opp som kontaktadresse på aktiviteten (eller tilknyttet e-postadresse i turlederregisteret hvis det er utdannet turleder som har turen). I dag har ikke turleder oversikt over påmeldte uten tilgang til Sherpa.


  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Veileder for publisering og nettvett

  Jeg savner en sentralt utarbeidet veileder for oss som lager nettsider og publiserer innhold enten på nett eller trykk. Har funnet noe på foreningsnettet (Nettvettregler.doc, Sjekkliste ved publisering av artikler.doc, Skrivetips.doc, DNTMedieinnstruks_s1-6.pdf.) og dette er vel og bra men burde samles i én veileder.

  Kunne vært midt i blinken å integrert dette i nye Sherpa slik at det er lett tilgjengelig når man jobber med publisering. Dette gjelder selvfølgelig spesielt de som er nye brukere.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Meta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
1 2 4 Next →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base