Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Rapportering til studieforbundet

  Hadde vært supert å kunne integrere en tur-/kursrapport direkte i Sherpa, og enda bedre om man kan koble denne med rapportering direkte til studieforbundet slik at det blir lettere å få tilskudd derfra. Idrettsforbundet har et system hvor dette går, riktignok til et annet studieforbund, og det gjør rapporteringsjobben veldig mye enklere. Er ikke så stor sum per kurs, men totalt blir det ganske mange tusen i løpet av et år.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Gjør det nødvendig med ekstra bekreftelse at det legges inn deltakere på turer hvor påmelding ikke er åpnet.

  Har opplevd at deltakere har ringt inn for å melde seg på tur som ikke er åpnet for påmelding enda og DNT ansatt som mottar dette overser at påmelding er stengt.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Droppe hovedbilde (bannerbilde) som bilde i bildevisningen under

  Noen ganger brukes bare ett eller noen få bilder i en turbeskrivelse. Det hadde vært en fordel om ikke hovedbildet repeteres under i bildevisningen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. gjør det mulig for turledere å sende sms til påmeldte deltakere fra "Min side"

  Det er mulig å sende sms til deltakerne fra Sherpa. Men ofte ønsker turleder å ha kontakt med deltakerne i siste liten før turen, og da ville det være kjekt om de kunne sende sms selv i stedet for å måtte be administrasjonen om å gjøre det.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Setter inn ukedag i tillegg til dato

  I den grå boksen til høyre bør også ukedag settes inn. Mange planlegger ut fra hvilke ukedag noe skjer på. Altså "fredag 17. mai" er bedre service til leseren.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Endrer layout i bekreftelsesmail

  Bekreftelsesmailen som blir sendt ut når en har meldt seg på en tur via Sherpa har ingen god layout. Den inneholder i hovedsak to i svært lange lenker til Mer info om turen og Vilkår. Slik som mailen er nå, fremmer ikke den at vilkårene faktisk blir lest.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Velg klokkeslett for publisering av turer

  Når vi velger publiseringstidspunkt på en tur i dag, kan vi kun velge dato, og da blir turen publisert ved midnatt. For de mer populære turene skulle vi gjerne hatt automatisk publisering til et gitt tidspunkt på dagtid, slik at deltakerne slipper å sitte oppe seint på kvelden og vente på at turene skal åpne. Samtidig ønsker vi å ha forutsigbart tidspunkt for åpning av alle turene, så da er ikke manuell publisering aktuelt.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Snu sortering "tidligere turer" Min side

  Min side. Foreslår dere snur om på sortering på "tidligere turer" -(deltatt og leder) slik at nyeste kommer øverst. :-)

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Kommentarfeltet under Åpningstider

  Det ser ikke ut til at teksten i kommentarfeltet kommer opp i teksten på ut. Det skaper utfordringer for oss i forhold til å kommunisere viktig informasjon om hyttene. Hvis ikke teksten kommer noe sted på ut.no, så synes jeg at det feltet bør fjernes. Sånn som det er nå så blir det misvisende.
  Vi må evt bare legge denne teksten i selve teksten under hytta - men jeg synes det er best om alt som har med tilgang til hytta kan ligge under den knappen på ut.no

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Dele artikler

  Hei.

  Er det mulig å få til at man kan gjøre artikler mulige å dele mellom foreninger og sentralt?

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Div forslag til forbedring...i mine øyne ;-)

  Hei.

  Her følger endel forslag til forbedring av Sherpa sitt aktivitetssystem:


  • når arrangementet bare krever at det er barn som må meldes på, så må det være mulig å få pris for barn synlig i aktiviteten. Per idag må man sette 0,- på voksne, og da fremstår arrangementet som gratis på "forsiden" - selv om det står "se alle prise her" under.
   Det bør ikke være mulig å melde på en voksen på et arrangement for barn, så lenge man kategoriserer pris etter alder. Mange voksne melder på seg selv idag fordi de er medlem, og så setter de inn…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Deling av artikler

  Hei.
  Er det mulig å få et delingssystem av artikler, slik det var i gamle Sherpa?
  Slik at jeg hvis jeg ønsker å dele en artikkel på vår side, som først har vært publisert på feks DNT sentralt sin side, så kan jeg bare hente den fra en liste og ikke må kopierer den/skrive den en gang til i Sherpa hos meg selv?

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Opprette egne kategorier

  Det burde være mulig for det enkelte turlag å opprette egne kategorier som er tilpasset egen nettside.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Visning av ukedag

  Tror det hadde vært fint at ukedag vises for arrangementene. For veldig mange mennesker er ukedag avgjørende.
  Tirsdag 7. juni versus 7/7 eller 7. juni.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. liggende visning av turer

  Hadde vært fint med liggende visning av aktivitetslisten.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Jeg ønsker meg nettbetaling for de som rykker opp fra venteliste

  Når noen rykker opp fra venteliste hadde det vært strålende dersom de kunne fått tilsendt en e-post med lenke til nettbetaling slik at de må betale for å bekrefte at de tar plassen på turen. Slik det er nå har vi ikke kapasitet til å lage faktura for en hundrelapp eller to på alle som rykker opp fra ventelista.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. gjør det mulig å søke fritekst på turkode i Sherpa og i aktivitetssøk

  Jeg ønsker å kunne søke med BOT18-TK for å få listet opp alle aktiviteter som har turkode som begynner med den strengen, ikke bare eksakt den strengen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Flytte deltaker mellom arrangementsdatoer

  Om man har en type arrangement som går over flere enkeltdager, eksempelvis klatrekvelder, og alle datoene legges inn i samme en og samme aktivitet, da burde det være mulig å flytte deltaker mellom de forskjellige arrangementsdatoene uten å melde av/melde på igjen.
  Dette var mulig i gamle Sherpa, men jeg har ikke funnet at det er mulig i nye Sherpa.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Velge hvilken priskategori som skal være synlig samt

  Når man legger inn et arrangement for barn eller ungdom, bør det være mulig at det er priskategorien for denne aldersgruppen som vises i arrangementets førsteside.
  Per i dag er det kun voksenpris som vises i første siden, og om ikke man legger noe i prisen her står ararngementet som «gratis».
  Legger man dog barne-/ungdomsprisen inn i voksenfeltet, slik at det er denne prisen som blir gyldig på arrangementets førsteside, så gjør man det mulig for voksne å melde seg på - til barnepris!
  Kan synlig priskategori være valgbar, eller kan det være mulig å «krysse vekk» priskategorier? Jeg vil…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base