Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Lager en funksjon som gjør at alle aktiviteter kan puttes "rett i kalenderen" på mobilen

  Dette kan gjøre det mye enklere for folk å få med seg alle flotte turer og arrangement som skjer. Stadig flere bruker kalenderen på mobilen aktivt i hverdagen, og jeg tror dette kan føre til at det som skjer når ut til enda flere.

  28 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. gjør det mulig å automatisk hente artikler fra andre organisasjoner

  At lages en funksjon som gjør det mulig å hente artikler/nyheter fra andre organisasjoner.
  F.eks at DNT fjellsport Bergen kan automatisk få inn artikler fra DNT fjellsport. Det bør dog være en mulighet får å huke av dersom det er enkelt artikler en ser en ikke ønsker.

  14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  3 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Legger inn mulighet for at flere kampanjer kan rullere samtidig på forsiden!

  Det burde være mulig å ha flere kampanjer gående på forsiden samtidig, da man gjerne har flere saker på samme tid som man ønsker å legge fokus på.
  Enten kan de ligge der i en karusell, eller at kampanjene skifter/oppdateres når man "refresher" siden.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Gjøre det mulig å "embedde" filmer i en aktivitet

  For å kunne presentere de flotte turene og aktivitetene vi har på en enda bedre måte hadde det vært gull verd å kunne embedde filmer i aktivitetene som legges ut. Brukeren vil få et enda bedre inntrykk av hva aktiviteten går ut på og bli inspirert til å melde seg på.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Nettbetaling til de på venteliste

  Dersom deltakere melder seg på en full tur havner de på venteliste. Dersom de får plass får de tilsendt faktura. Utrolig enkelt dersom en kunne sendt dem en lenke til nettpåmeldingen og nettbetaling isteden. Innbetalingen må bli registrert på den aktuelle turen. Denne funksjonen kunne også blitt brukt på deltakere som ønsker å melde seg på etter påmeldingsfristen er gått ut.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Kalendervisning av aktiviteter for planleggingsformål

  Når vi planlegger turprogrammet pleier vi å invitere turlederne til en planleggingskveld. Der setter vi opp en kalender på storskjerm slik at alle ser hvilke helger som er ledige og fyller ut etter hvert som ideene rundt bordet kommer. Det ideelle hadde vært om vi kunne skrive disse tingene rett inn i aktivitetssystemet i Sherpa, og da helst via en kalendervisning. Karlendervisningen bør også ha en årsfunksjon slik at overskriftene er synlige via korte felter som dekker akkurat de dagene turen skal gå i årsvisningen. Dersom det ønskes endringer etter møtet gjøres dette etter hvert og til slutt kan turlederne…

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Eksportere turprogram til tabell

  Flere brukergrupper har behov for tabell med rask oversikt over alle turene i en gitt tidsperiode. Kolonner er f.eks dato(er), turtittel, turleder(e) med telefonnummer, vanskelighetsgrad, og arrangør (f.eks Barnas Turlag eller Fjellsportgruppa). Etter at turen er arrangert, bør tabellen også inneholde deltakerantall.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Velg klokkeslett for publisering av turer

  Når vi velger publiseringstidspunkt på en tur i dag, kan vi kun velge dato, og da blir turen publisert ved midnatt. For de mer populære turene skulle vi gjerne hatt automatisk publisering til et gitt tidspunkt på dagtid, slik at deltakerne slipper å sitte oppe seint på kvelden og vente på at turene skal åpne. Samtidig ønsker vi å ha forutsigbart tidspunkt for åpning av alle turene, så da er ikke manuell publisering aktuelt.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Utskriftsfunksjon på nettsider/artikler

  I det gamle systemet er det en utskriftsknapp på nettsidene. Denne er av og til grei å ha hvis man ønsker å skrive ut noe av informasjonen fra f.eks. et arrangement eller en artikkel. Spesielt om man har behov for informasjonen underveis på en tur, da er det bare å ta med seg gammeldagse papirark i sekken.

  Forslår at dere får på plass en slik Skriv-ut-knapp.

  9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Synlig hvor mange som er påmeldt

  Det er ikke lenger synlig hvor mange ledige plasser det er på aktivitetene. Det er flere som lurer på hvor mange det er påmeldt, om turen blir noe av osv.

  Syntes også at det burde være synlige påmeldingslister på DNTs arrangement, slik som på idrettsarrangement.

  8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Pårørendeinformasjon på Min side

  Ved påmelding på en aktivitet så står det under kommentarfeltet "Vennligst oppgi navn og telefonnummer til pårørende som kan kontaktes ved uforutsette hendelser i kommentarfeltet.".

  Foreslår at pårørendeinformasjon kan legges inn i kontaktopplysningene på Min side. Da slipper man å skrive dette hver gang man melder seg på noe.

  Hvis det er en annen pårørende på en bestemt aktivitet så kan man heller skrive dette i kommentarfeltet på den aktuelle aktiviteten.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. gjør det mulig å legge ut en nyhetssak på to foreningers sider samtidig

  I sherpa 2 var det veldig enkelt å publisere parallelt både på lokallag
  og turistforening.

  Slik kunne vi i foreningen vise kor stor aktivitet det var rundt i
  distriktet. Då er det mykje enklare å få til ei side som stadig har
  nyheter. Slike sider får også større besøk.

  Håper du kan legge mogelegheit til å publisere same artikkel på fleire
  heimesider inn som eit ynskje når sherpa skal utviklast og bli ennå
  betre.

  Har elles stor forståing for at slikt tar tid når det er så få ansatte i
  DNT som skal drifte og utvikle data.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Beskjedsystem til å informere turledere og medlemmer

  Dere har etterlyst tilbakemeldinger på hva et beskjedsystem kan brukes til. Jeg tror flere brukergrupper kan trenge dette for å informere brukerne ved behov. Istedenfor å håndtere egne epostlister. Som turkomite-medlem trengs et beskjedsystem til å informere turledere.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Sherpabrukere: Flere nivåer av tilgang

  Per i dag er det bare to brukertyper i Sherpa: Admin og vanlig. Vanlig bruker har tilgang til hele systemet og det er ikke ønskelig at alle våre brukere skal ha tilgang til alt. Tenker i første omgang på våre turledere.

  En mulighet er kanskje å utvide brukertilgangen på Min side? Eller opprette en ny brukertype i Sherpa, f.eks. "Turleder".

  Poenget er at turledere bør få begrenset tilgang til enkelte adminsystemer i Sherpa, slik at de f.eks. kan legge inn turer men ikke publisere dem, oppdatere egne arrangementer osv.

  Ser for meg at turledere kan opprette og oppdatere sine aktiviteter…

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Ja, turledere bør få begrenset tilgang til det du nevner. De har nå tilgang til deltakerlister på Min side, og dette skal utvides slik at de kan gjøre endringer på sine egne turer/arrangement.

 15. gjør det mulig å se hvor mange ledige plasser det er på et arrangement/tur

  Tidligere var det mulig å se hvor mange ledige plasser det er igjen på et arrangement/tur for deltakere. Hadde vært flott om dette fortsatt var mulig.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Gradering: Utforming av søkefilteret på vanskelighetsgrad

  I filteret på nasjonalt søk på aktiviteter så er det en egen seksjon for gradering/vanskelighetsgrad. Er det en ide å la de fire knappene ha farger etter graden eller blir det for rotete?

  En annen ting er det kunne vært fint med en lenke til (eller bare en pop-up-tekstboks) hva gradene betyr her.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Hvordan fikk du informasjon om turen funksjon

  Hei.

  Bergen Turlag og Stavanger turistforening hadde et møte om ungdomssatsning.

  På møte ble det snakk om hvordan deltakerne på våre turer fikk informasjon om turen. Dette er vanskelig å vite om en ikke er tilstede selv og spør dem. Eller sender ut en questback.

  Vi kom fram til at det kunne være veldig nyttig om de kunne oppgi hvor de hadde fått informasjon om turen ved påmelding. Statistikk kunne dermed bli tatt ut. Denne statistikken kunne vært veldig behjelpelig i forhold til markedsføring av våre turer og arrangementer, som kanskje er en av de største utfordringene vi som driver…

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. gjør det mulig for foreningene å selv velge hvilke felt som er obligatoriske når man skal registrere seg som deltaker på aktivitet.

  Hadde vært fint med litt flere valgmuligheter når det gjelder påmeldingsskjemaet. Ihvertfall at man selv kan velge hvilke felt som er obligatoriske. F.eks i forbindelse med påmelding av flerkulturelle turer har ikke alle epost og da hadde det vært fint å slippe og fylle ut det feltet!

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Aktivitetsliste

  Fra verktøyboksen "Sett inn innhold..." på nettsidene: Aktivitetsliste.

  Denne bør få noen konfigurasjonsmuligheter (på samme måte som verktøyet Nyheter) slik at den blir mer anvendelig.
  F.eks. horisontal/vertikal, antall aktiviteter, tittel etc.

  Eksempel: Da kan man ha èn kolonne med siste nytt (f.eks. 3 siste nyhetssakene) og kommende aktiviteter (f.eks. de neste 3 aktivitetene) under hverandre. Slik verktøyet fungere nå så kommer hele lista med samtlige aktiviteter opp. Da kan det bli en veldig lang loddrett rekke nedover.

  Mvh Axel Bjelke

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Aktiviteter: E-post ved påmelding

  E-postmelding med kvitteringskopi fra alle påmeldinger kan i dag bare knyttes opp til én e-postkonto så vidt meg bekjent. VI har i dag knyttet denne til e-postkontoen til nettansvarlig.


  1. Det burde være enkelt å sette opp flere e-postadresser her slik at flere kan motta kvitteringskopiene ved behov (f.eks. når flere deler på jobben med å administrere turer).


  2. Kvitteringskopi bør gå automatisk til turleder, dvs. e-postadressen som er satt opp som kontaktadresse på aktiviteten (eller tilknyttet e-postadresse i turlederregisteret hvis det er utdannet turleder som har turen). I dag har ikke turleder oversikt over påmeldte uten tilgang til Sherpa.


  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base