Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Lager en funksjon som gjør at alle aktiviteter kan puttes "rett i kalenderen" på mobilen

  Dette kan gjøre det mye enklere for folk å få med seg alle flotte turer og arrangement som skjer. Stadig flere bruker kalenderen på mobilen aktivt i hverdagen, og jeg tror dette kan føre til at det som skjer når ut til enda flere.

  28 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Gjøre det mulig å "embedde" filmer i en aktivitet

  For å kunne presentere de flotte turene og aktivitetene vi har på en enda bedre måte hadde det vært gull verd å kunne embedde filmer i aktivitetene som legges ut. Brukeren vil få et enda bedre inntrykk av hva aktiviteten går ut på og bli inspirert til å melde seg på.

  13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Nettbetaling til de på venteliste

  Dersom deltakere melder seg på en full tur havner de på venteliste. Dersom de får plass får de tilsendt faktura. Utrolig enkelt dersom en kunne sendt dem en lenke til nettpåmeldingen og nettbetaling isteden. Innbetalingen må bli registrert på den aktuelle turen. Denne funksjonen kunne også blitt brukt på deltakere som ønsker å melde seg på etter påmeldingsfristen er gått ut.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Kalendervisning av aktiviteter for planleggingsformål

  Når vi planlegger turprogrammet pleier vi å invitere turlederne til en planleggingskveld. Der setter vi opp en kalender på storskjerm slik at alle ser hvilke helger som er ledige og fyller ut etter hvert som ideene rundt bordet kommer. Det ideelle hadde vært om vi kunne skrive disse tingene rett inn i aktivitetssystemet i Sherpa, og da helst via en kalendervisning. Karlendervisningen bør også ha en årsfunksjon slik at overskriftene er synlige via korte felter som dekker akkurat de dagene turen skal gå i årsvisningen. Dersom det ønskes endringer etter møtet gjøres dette etter hvert og til slutt kan turlederne…

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Velg klokkeslett for publisering av turer

  Når vi velger publiseringstidspunkt på en tur i dag, kan vi kun velge dato, og da blir turen publisert ved midnatt. For de mer populære turene skulle vi gjerne hatt automatisk publisering til et gitt tidspunkt på dagtid, slik at deltakerne slipper å sitte oppe seint på kvelden og vente på at turene skal åpne. Samtidig ønsker vi å ha forutsigbart tidspunkt for åpning av alle turene, så da er ikke manuell publisering aktuelt.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Eksportere turprogram til tabell

  Flere brukergrupper har behov for tabell med rask oversikt over alle turene i en gitt tidsperiode. Kolonner er f.eks dato(er), turtittel, turleder(e) med telefonnummer, vanskelighetsgrad, og arrangør (f.eks Barnas Turlag eller Fjellsportgruppa). Etter at turen er arrangert, bør tabellen også inneholde deltakerantall.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Synlig hvor mange som er påmeldt

  Det er ikke lenger synlig hvor mange ledige plasser det er på aktivitetene. Det er flere som lurer på hvor mange det er påmeldt, om turen blir noe av osv.

  Syntes også at det burde være synlige påmeldingslister på DNTs arrangement, slik som på idrettsarrangement.

  8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Beskjedsystem til å informere turledere og medlemmer

  Dere har etterlyst tilbakemeldinger på hva et beskjedsystem kan brukes til. Jeg tror flere brukergrupper kan trenge dette for å informere brukerne ved behov. Istedenfor å håndtere egne epostlister. Som turkomite-medlem trengs et beskjedsystem til å informere turledere.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Gradering: Utforming av søkefilteret på vanskelighetsgrad

  I filteret på nasjonalt søk på aktiviteter så er det en egen seksjon for gradering/vanskelighetsgrad. Er det en ide å la de fire knappene ha farger etter graden eller blir det for rotete?

  En annen ting er det kunne vært fint med en lenke til (eller bare en pop-up-tekstboks) hva gradene betyr her.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. gjør det mulig for foreningene å selv velge hvilke felt som er obligatoriske når man skal registrere seg som deltaker på aktivitet.

  Hadde vært fint med litt flere valgmuligheter når det gjelder påmeldingsskjemaet. Ihvertfall at man selv kan velge hvilke felt som er obligatoriske. F.eks i forbindelse med påmelding av flerkulturelle turer har ikke alle epost og da hadde det vært fint å slippe og fylle ut det feltet!

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Hvordan fikk du informasjon om turen funksjon

  Hei.

  Bergen Turlag og Stavanger turistforening hadde et møte om ungdomssatsning.

  På møte ble det snakk om hvordan deltakerne på våre turer fikk informasjon om turen. Dette er vanskelig å vite om en ikke er tilstede selv og spør dem. Eller sender ut en questback.

  Vi kom fram til at det kunne være veldig nyttig om de kunne oppgi hvor de hadde fått informasjon om turen ved påmelding. Statistikk kunne dermed bli tatt ut. Denne statistikken kunne vært veldig behjelpelig i forhold til markedsføring av våre turer og arrangementer, som kanskje er en av de største utfordringene vi som driver…

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. De andre var dårlige forslag så skrev et selv

  Få opp relaterte aktiviteter når du går inn på en aktivitet. Ikke bare fra et turlag eller underavdeling men fra alle aktiviteter i som DNT arrangerer.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Aktiviteter: E-post ved påmelding

  E-postmelding med kvitteringskopi fra alle påmeldinger kan i dag bare knyttes opp til én e-postkonto så vidt meg bekjent. VI har i dag knyttet denne til e-postkontoen til nettansvarlig.


  1. Det burde være enkelt å sette opp flere e-postadresser her slik at flere kan motta kvitteringskopiene ved behov (f.eks. når flere deler på jobben med å administrere turer).


  2. Kvitteringskopi bør gå automatisk til turleder, dvs. e-postadressen som er satt opp som kontaktadresse på aktiviteten (eller tilknyttet e-postadresse i turlederregisteret hvis det er utdannet turleder som har turen). I dag har ikke turleder oversikt over påmeldte uten tilgang til Sherpa.


  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Knytte UT.no turforslag til aktivitet

  Knytte et turforslag fra UT.no til en aktivitet i aktivitetsystemet.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  feedback  ·  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Rapportering til studieforbundet

  Hadde vært supert å kunne integrere en tur-/kursrapport direkte i Sherpa, og enda bedre om man kan koble denne med rapportering direkte til studieforbundet slik at det blir lettere å få tilskudd derfra. Idrettsforbundet har et system hvor dette går, riktignok til et annet studieforbund, og det gjør rapporteringsjobben veldig mye enklere. Er ikke så stor sum per kurs, men totalt blir det ganske mange tusen i løpet av et år.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Velge hvilken priskategori som skal være synlig samt

  Når man legger inn et arrangement for barn eller ungdom, bør det være mulig at det er priskategorien for denne aldersgruppen som vises i arrangementets førsteside.
  Per i dag er det kun voksenpris som vises i første siden, og om ikke man legger noe i prisen her står ararngementet som «gratis».
  Legger man dog barne-/ungdomsprisen inn i voksenfeltet, slik at det er denne prisen som blir gyldig på arrangementets førsteside, så gjør man det mulig for voksne å melde seg på - til barnepris!
  Kan synlig priskategori være valgbar, eller kan det være mulig å «krysse vekk» priskategorier? Jeg vil…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Innhold i turrapport

  Noe nødvendig innehold i turrapport:
  Innbetalt deltakeravgift
  Konto for innbetaling (hvis det ikke kan hentes automatisk)
  Avholdt/endret/avlyst
  Antall deltakere (ihvertfall ved personlig påmelding)
  Antall biler og km
  Erfaringer verdt å ta med seg ved gjentakelse av turen, evt andre råd

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Aktivitetlisten: Visning av søkeresultater

  På utlistingen av aktiviteter i nasjonalt søk er aktiviteter med bilde markert hva slags kategori aktiviteten ligger under (feks. "fellestur").

  Dette hadde vært supert om det på en liknende måte kunne markeres hva slags type tur det er, altså skitur, fottur osv. Og graderingen, med de nye symbolene/fargekoden.

  Skjønner at det er en balansegang så det ikke tipper over til å bli rotete og uoversiktlig. Utfordringen er kanskje å få dette til å se bra ut? Det er i hvert fall plass til flere symboler, også på en liten mobilskjerm.

  Hvis dette kommer på plass så kan vi kanskje stå…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Turleiarinfomrasjon på aktivitetar

  Det burde vera mogleg å få med kontaktinformasjon til turleiar rett frå registeret, i staden for å måtte skrive det inn manuelt i tekstfeltet.

  Me har mange turar der påmelding skjer direkte til turleiar eller det er naturleg at turleiar tek seg av eventuelle spørsmål til turen - derfor er kontaktinformasjon til vedkommande viktig at kjem med, ikkje berre namnet.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Legger inn den farga vandrarfiguren i inforamma til turer og aktiviteter

  Eg ser at turane på UT.no har med den farga vandrarfiguren som
  beskriver vanskelighetsgrad.
  På DNT.no blir turens vanskelighetsgrad kun vist med tekst i
  info-ramma for turen

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base