Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Pårørendeinformasjon på Min side

  Ved påmelding på en aktivitet så står det under kommentarfeltet "Vennligst oppgi navn og telefonnummer til pårørende som kan kontaktes ved uforutsette hendelser i kommentarfeltet.".

  Foreslår at pårørendeinformasjon kan legges inn i kontaktopplysningene på Min side. Da slipper man å skrive dette hver gang man melder seg på noe.

  Hvis det er en annen pårørende på en bestemt aktivitet så kan man heller skrive dette i kommentarfeltet på den aktuelle aktiviteten.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Legge til lokallag til velkomsthilsen for nye medlemmer

  I velkomsthilsen legge inn lokallag også. Eks. Du blir medlem i Kvam Turlag, evt også inkludere Bergen og Hordaland Turlag

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base