Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Ny kategori for artikler: 'Artikkel'

  Vi savner en artikkelkategori som er mer generell:

  Per i dag så er det èn kategori som er generell og det er 'Nyhet'. De andre kategoriene er veldig spesifikke på sine områder.
  Tanken vår er at nyheter er alle typer beskjeder/meldinger med mer som legges ut i "nyhetstrømmen" fortløpende. Men så har vi også artikler som vi vil beholde i en egen seksjon, det vil si at de ikke bare forsvinner nedover i strømmen. Disse faller ikke alltid naturlig under kategoriene som er satt opp i systemet. Forslaget vårt er at man setter opp en egen generell kategori for artikler…

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Artikler med kombinasjon av flere obligatoriske nøkkelord

  I utlistingen av artikler så har man et valg 'Vis kun artikler med følgende nøkkelord'. Her kan man legge inn flere nøkkelord samtidig men ikke spesifisere at artiklene må ha begge (alle) nøkkelordene for å vises i boksen. Sånn som det fungerer nå så vil alle artikler med ett (eller flere) av nøkkelordene vises i boksen.

  Hadde vært flott med større mulighet for tilpasning av artikkelutlistingen - da kan man lage mer spennende og dynamiske sider.

  Dette forslaget henger forsåvidt litt sammen med emnet 'kategorier', men her gjelder jo samme problemstillingen også.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. gjør det mulig å automatisk hente artikler fra andre organisasjoner

  At lages en funksjon som gjør det mulig å hente artikler/nyheter fra andre organisasjoner.
  F.eks at DNT fjellsport Bergen kan automatisk få inn artikler fra DNT fjellsport. Det bør dog være en mulighet får å huke av dersom det er enkelt artikler en ser en ikke ønsker.

  14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  3 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base