Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Sherpabrukere: Flere nivåer av tilgang

  Per i dag er det bare to brukertyper i Sherpa: Admin og vanlig. Vanlig bruker har tilgang til hele systemet og det er ikke ønskelig at alle våre brukere skal ha tilgang til alt. Tenker i første omgang på våre turledere.

  En mulighet er kanskje å utvide brukertilgangen på Min side? Eller opprette en ny brukertype i Sherpa, f.eks. "Turleder".

  Poenget er at turledere bør få begrenset tilgang til enkelte adminsystemer i Sherpa, slik at de f.eks. kan legge inn turer men ikke publisere dem, oppdatere egne arrangementer osv.

  Ser for meg at turledere kan opprette og oppdatere sine aktiviteter…

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Ja, turledere bør få begrenset tilgang til det du nevner. De har nå tilgang til deltakerlister på Min side, og dette skal utvides slik at de kan gjøre endringer på sine egne turer/arrangement.

 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base