Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Rapportering til studieforbundet

  Hadde vært supert å kunne integrere en tur-/kursrapport direkte i Sherpa, og enda bedre om man kan koble denne med rapportering direkte til studieforbundet slik at det blir lettere å få tilskudd derfra. Idrettsforbundet har et system hvor dette går, riktignok til et annet studieforbund, og det gjør rapporteringsjobben veldig mye enklere. Er ikke så stor sum per kurs, men totalt blir det ganske mange tusen i løpet av et år.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Gjør det nødvendig med ekstra bekreftelse at det legges inn deltakere på turer hvor påmelding ikke er åpnet.

  Har opplevd at deltakere har ringt inn for å melde seg på tur som ikke er åpnet for påmelding enda og DNT ansatt som mottar dette overser at påmelding er stengt.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Droppe hovedbilde (bannerbilde) som bilde i bildevisningen under

  Noen ganger brukes bare ett eller noen få bilder i en turbeskrivelse. Det hadde vært en fordel om ikke hovedbildet repeteres under i bildevisningen.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. gjør det mulig for turledere å sende sms til påmeldte deltakere fra "Min side"

  Det er mulig å sende sms til deltakerne fra Sherpa. Men ofte ønsker turleder å ha kontakt med deltakerne i siste liten før turen, og da ville det være kjekt om de kunne sende sms selv i stedet for å måtte be administrasjonen om å gjøre det.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Velg klokkeslett for publisering av turer

  Når vi velger publiseringstidspunkt på en tur i dag, kan vi kun velge dato, og da blir turen publisert ved midnatt. For de mer populære turene skulle vi gjerne hatt automatisk publisering til et gitt tidspunkt på dagtid, slik at deltakerne slipper å sitte oppe seint på kvelden og vente på at turene skal åpne. Samtidig ønsker vi å ha forutsigbart tidspunkt for åpning av alle turene, så da er ikke manuell publisering aktuelt.

  10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Setter inn ukedag i tillegg til dato

  I den grå boksen til høyre bør også ukedag settes inn. Mange planlegger ut fra hvilke ukedag noe skjer på. Altså "fredag 17. mai" er bedre service til leseren.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Endrer layout i bekreftelsesmail

  Bekreftelsesmailen som blir sendt ut når en har meldt seg på en tur via Sherpa har ingen god layout. Den inneholder i hovedsak to i svært lange lenker til Mer info om turen og Vilkår. Slik som mailen er nå, fremmer ikke den at vilkårene faktisk blir lest.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Snu sortering "tidligere turer" Min side

  Min side. Foreslår dere snur om på sortering på "tidligere turer" -(deltatt og leder) slik at nyeste kommer øverst. :-)

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Kommentarfeltet under Åpningstider

  Det ser ikke ut til at teksten i kommentarfeltet kommer opp i teksten på ut. Det skaper utfordringer for oss i forhold til å kommunisere viktig informasjon om hyttene. Hvis ikke teksten kommer noe sted på ut.no, så synes jeg at det feltet bør fjernes. Sånn som det er nå så blir det misvisende.
  Vi må evt bare legge denne teksten i selve teksten under hytta - men jeg synes det er best om alt som har med tilgang til hytta kan ligge under den knappen på ut.no

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Dele artikler

  Hei.

  Er det mulig å få til at man kan gjøre artikler mulige å dele mellom foreninger og sentralt?

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Opprette egne kategorier

  Det burde være mulig for det enkelte turlag å opprette egne kategorier som er tilpasset egen nettside.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Div forslag til forbedring...i mine øyne ;-)

  Hei.

  Her følger endel forslag til forbedring av Sherpa sitt aktivitetssystem:


  • når arrangementet bare krever at det er barn som må meldes på, så må det være mulig å få pris for barn synlig i aktiviteten. Per idag må man sette 0,- på voksne, og da fremstår arrangementet som gratis på "forsiden" - selv om det står "se alle prise her" under.
   Det bør ikke være mulig å melde på en voksen på et arrangement for barn, så lenge man kategoriserer pris etter alder. Mange voksne melder på seg selv idag fordi de er medlem, og så setter de inn…

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Velge hvilken priskategori som skal være synlig samt

  Når man legger inn et arrangement for barn eller ungdom, bør det være mulig at det er priskategorien for denne aldersgruppen som vises i arrangementets førsteside.
  Per i dag er det kun voksenpris som vises i første siden, og om ikke man legger noe i prisen her står ararngementet som «gratis».
  Legger man dog barne-/ungdomsprisen inn i voksenfeltet, slik at det er denne prisen som blir gyldig på arrangementets førsteside, så gjør man det mulig for voksne å melde seg på - til barnepris!
  Kan synlig priskategori være valgbar, eller kan det være mulig å «krysse vekk» priskategorier? Jeg vil…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. gjør det mulig å se hvor mange ledige plasser det er på et arrangement/tur

  Tidligere var det mulig å se hvor mange ledige plasser det er igjen på et arrangement/tur for deltakere. Hadde vært flott om dette fortsatt var mulig.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Mulighet for å prise tilbud bare til medlemmer. Nå må det stå 0 feltet IKKE Medlem med resultat GRATIS!

  Fint om datafeltet Ikke Medlem settes opp med mulighet for å være Blankt uten 0 eller beløp dersom det er numerisk. Alternativt med f.eks. teksten "Ikke tilgjengelig", "Bare for medlemmer" dersom det er mulighet for det.

  Dette burde være en enkel sak som kan løses, håper vi, raskt. Vi har behov for å legge ut noen tilbud som er bare for medlemmer. Ser ved gjennom gang av aktiviteter at dette er liten utfordring som er relevant for flere foreninger enn oss i DNT Drammen og Omegn/Gyldenløve Kajakklubb.

  På forhånd takk for hjelpen:-)

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Mulighet for å begrense påmelding til gjelde kun for medlemmer står på utviklingsplanen vår. Vi vil gjennomgå alle oppgaver relatert til aktivitetsstystemet på en workshop 19. januar og vet forhåpentligvis hvor høyt/lavt denne oppgaven står på prioriteringslista etter dette.

 17. De andre var dårlige forslag så skrev et selv

  Få opp relaterte aktiviteter når du går inn på en aktivitet. Ikke bare fra et turlag eller underavdeling men fra alle aktiviteter i som DNT arrangerer.

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Evaluering av aktivitet

  Det hadde vært kjekt med et system ala questback der vi kan sende ut evaluering av turen/kurset til deltakerne.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har dette i vår oppgavekø, men foreløpig er ikke dette høyt prioritert i forhold til annen funksjonalitet som er ønskelig i å få på plass. Inntil videre kan dere sende lenke til evalueringsskjemaer (satt opp i feks Excel/Office365, Google Forms, Enelyzer eller Questback) manuelt til deltakerne via e-postfunksjonen i Sherpa.

 19. Pårørendeinformasjon på Min side

  Ved påmelding på en aktivitet så står det under kommentarfeltet "Vennligst oppgi navn og telefonnummer til pårørende som kan kontaktes ved uforutsette hendelser i kommentarfeltet.".

  Foreslår at pårørendeinformasjon kan legges inn i kontaktopplysningene på Min side. Da slipper man å skrive dette hver gang man melder seg på noe.

  Hvis det er en annen pårørende på en bestemt aktivitet så kan man heller skrive dette i kommentarfeltet på den aktuelle aktiviteten.

  7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Nettbetaling til de på venteliste

  Dersom deltakere melder seg på en full tur havner de på venteliste. Dersom de får plass får de tilsendt faktura. Utrolig enkelt dersom en kunne sendt dem en lenke til nettpåmeldingen og nettbetaling isteden. Innbetalingen må bli registrert på den aktuelle turen. Denne funksjonen kunne også blitt brukt på deltakere som ønsker å melde seg på etter påmeldingsfristen er gått ut.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base