Forslag

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Velge hvilken priskategori som skal være synlig samt

  Når man legger inn et arrangement for barn eller ungdom, bør det være mulig at det er priskategorien for denne aldersgruppen som vises i arrangementets førsteside.
  Per i dag er det kun voksenpris som vises i første siden, og om ikke man legger noe i prisen her står ararngementet som «gratis».
  Legger man dog barne-/ungdomsprisen inn i voksenfeltet, slik at det er denne prisen som blir gyldig på arrangementets førsteside, så gjør man det mulig for voksne å melde seg på - til barnepris!
  Kan synlig priskategori være valgbar, eller kan det være mulig å «krysse vekk» priskategorier? Jeg vil…

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. gjør det mulig å se hvor mange ledige plasser det er på et arrangement/tur

  Tidligere var det mulig å se hvor mange ledige plasser det er igjen på et arrangement/tur for deltakere. Hadde vært flott om dette fortsatt var mulig.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. Flytte deltaker mellom arrangementsdatoer

  Om man har en type arrangement som går over flere enkeltdager, eksempelvis klatrekvelder, og alle datoene legges inn i samme en og samme aktivitet, da burde det være mulig å flytte deltaker mellom de forskjellige arrangementsdatoene uten å melde av/melde på igjen.
  Dette var mulig i gamle Sherpa, men jeg har ikke funnet at det er mulig i nye Sherpa.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Evaluering av aktivitet

  Det hadde vært kjekt med et system ala questback der vi kan sende ut evaluering av turen/kurset til deltakerne.

  2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Vi har dette i vår oppgavekø, men foreløpig er ikke dette høyt prioritert i forhold til annen funksjonalitet som er ønskelig i å få på plass. Inntil videre kan dere sende lenke til evalueringsskjemaer (satt opp i feks Excel/Office365, Google Forms, Enelyzer eller Questback) manuelt til deltakerne via e-postfunksjonen i Sherpa.

 5. Gradering: Utforming av søkefilteret på vanskelighetsgrad

  I filteret på nasjonalt søk på aktiviteter så er det en egen seksjon for gradering/vanskelighetsgrad. Er det en ide å la de fire knappene ha farger etter graden eller blir det for rotete?

  En annen ting er det kunne vært fint med en lenke til (eller bare en pop-up-tekstboks) hva gradene betyr her.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 6. gjør det mulig å automatisk hente artikler fra andre organisasjoner

  At lages en funksjon som gjør det mulig å hente artikler/nyheter fra andre organisasjoner.
  F.eks at DNT fjellsport Bergen kan automatisk få inn artikler fra DNT fjellsport. Det bør dog være en mulighet får å huke av dersom det er enkelt artikler en ser en ikke ønsker.

  14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 7. Aktiviteter: E-post ved påmelding

  E-postmelding med kvitteringskopi fra alle påmeldinger kan i dag bare knyttes opp til én e-postkonto så vidt meg bekjent. VI har i dag knyttet denne til e-postkontoen til nettansvarlig.

  1. Det burde være enkelt å sette opp flere e-postadresser her slik at flere kan motta kvitteringskopiene ved behov (f.eks. når flere deler på jobben med å administrere turer).

  2. Kvitteringskopi bør gå automatisk til turleder, dvs. e-postadressen som er satt opp som kontaktadresse på aktiviteten (eller tilknyttet e-postadresse i turlederregisteret hvis det er utdannet turleder som har turen). I dag har ikke turleder oversikt over påmeldte uten tilgang til Sherpa.

  5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 8. Legger til ny funksjonalitet i kalenderen til Sherpa

  Hei.

  Jeg har et kurs som varer over tre onsdager. Savner funksjonalitet for å legge inn tre datoer i samme kurs som ikke henger sammen. Nå vises mitt tredagers kurs som et kurs med varighet på 15 dager. Det mener jeg kan være litt avskrekkende for et ferskingkurs i Friluftsliv.

  Alternativer jeg har vært inne på tanken er å legge inn en fiktiv slutt dato som gjør at varigheten vises riktig og tydeliggjøre i kursteksten hva som er den reelle sluttdatoen. Men dette er helle ikke en god løsning.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 9. Turleiarinfomrasjon på aktivitetar

  Det burde vera mogleg å få med kontaktinformasjon til turleiar rett frå registeret, i staden for å måtte skrive det inn manuelt i tekstfeltet.

  Me har mange turar der påmelding skjer direkte til turleiar eller det er naturleg at turleiar tek seg av eventuelle spørsmål til turen - derfor er kontaktinformasjon til vedkommande viktig at kjem med, ikkje berre namnet.

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 10. Ny kategori for artikler: 'Artikkel'

  Vi savner en artikkelkategori som er mer generell:

  Per i dag så er det èn kategori som er generell og det er 'Nyhet'. De andre kategoriene er veldig spesifikke på sine områder.
  Tanken vår er at nyheter er alle typer beskjeder/meldinger med mer som legges ut i "nyhetstrømmen" fortløpende. Men så har vi også artikler som vi vil beholde i en egen seksjon, det vil si at de ikke bare forsvinner nedover i strømmen. Disse faller ikke alltid naturlig under kategoriene som er satt opp i systemet. Forslaget vårt er at man setter opp en egen generell kategori for artikler…

  4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 11. Artikler med kombinasjon av flere obligatoriske nøkkelord

  I utlistingen av artikler så har man et valg 'Vis kun artikler med følgende nøkkelord'. Her kan man legge inn flere nøkkelord samtidig men ikke spesifisere at artiklene må ha begge (alle) nøkkelordene for å vises i boksen. Sånn som det fungerer nå så vil alle artikler med ett (eller flere) av nøkkelordene vises i boksen.

  Hadde vært flott med større mulighet for tilpasning av artikkelutlistingen - da kan man lage mer spennende og dynamiske sider.

  Dette forslaget henger forsåvidt litt sammen med emnet 'kategorier', men her gjelder jo samme problemstillingen også.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base