VisBook - Emergency text /krisemelding

Emergency text er en egenskap. For at den skal fungere som tiltenkt i DNT malen på web-booking MÅ den være lagt inn på korrekt måte.

I VisBook: Gå inn på [Innstillinger] à [Egenskaper]

Egenskapen MÅ hete "emergency_text" eller "EMERGENCY_TEXT" for at den skal fungere.

Husk understrek!

Egenskapen MÅ hete det samme på alle språk.

Eksempel på bildet nedenfor:


TIPS: Om dere har en egenskap som heter "emergency_text" eller annet, som IKKE fungerer som tiltenkt, f.eks at man ikke får opp noe sted å skrive inn tekst på kan dere slette den egenskapen og opprette en ny.

Emergency text kan legges inn på to måter:

Om det er slik at man skal legge ut en melding som gjelder ALLE web-linkene/hyttene til foreningen:

Gå på [Innstillinger] à [Firmainformasjon] à [CMS-egenskaper]

Gå til [Lokale egenskaper]

Hak av i boks for å bruke [emergency_text]:


Teksten kan da, til høyre fylles inn på norsk (og engelsk i boksen nedenfor)

Husk å [Lagre og lukk] etterpå.

Gå i nettleser for å sjekke hvordan dette ble.

OBS! Om du allerede var inne på web-linken i nettleseren må man oppfriske siden!

  

Emergency text – kun ut på en web link (en hytte)

Om man ønsker å legge ut en emergency text som kun gjelder for en enkelt hytte/web link, som f.eks hytta har brent ned/opp:

Gå på [Innstillinger] > [Web booking] > marker ønsket link/hytte > trykk på jordklodeknapp i midten


Gå på [Lokale egenskaper] > Hak av for [Emergency tekst]

Deretter kan tekst legges inn til høyre.

Husk å [Lagre og lukk] etterpå.

Dette vil da kun vises som emergency text på den eksakte hytta/web linken.


Feedback and Knowledge Base