VisBook - Rutine avbestilling

Trykk på CTRL + F, eller ved å søke på ankomstlista på ankomstdato og finne gjestens navn her, eller søke opp kunden i kunderegister og gå på |Ordre| marker ønsket ordre --> |Vise ordre|. 

Ha aktuell ordre vist i |Ordrebildet| og gå til menylinjen øverst til venstre, fra menyen |Ordre| velger du |Sette betalt ordre i status Bestilt...|. 

 

På meldingen som vises nå, trykker du |Ja|. 


Kundens innbetaling blir gjort om til en akonto innbetaling. 

Høyreklikk og velg |Avbestille|. Høyreklikk på den øverste linja for å avbestille alle sengene på en gang. Høyreklikk på sengene i linjene under for å avbestille en og en. Dersom du skal avbestille deler av en ordre, velger du kun den/de sengene som skal avbestilles. Resten av prosessen er identisk. 


Sum i ordre endrer seg til minus. Summen i minus er det kunden skal ha tilbakebetalt.   


For å REGISTRERE tilbakebetaling til kunden, klikk |Akonto|.  

I vinduet som åpnes kan du redigere betalingsdato, om nødvendig. 

Velg så riktig (Tilbake) Betalingsmetode i nedtrekksmenyen. Ulike betalingsmetoder kan være knyttet til ulike kontoer. Pass på å velge det som er riktig for din forening. I de fleste tilfeller brukes samme som på bildet under, |Tilbakebetaling via Nets|. 

I sum feltet, skriv eksakt samme beløp som i ordren med minustegn foran, som på bildet under. 

Trykk lagre. 

Ordren er deretter i balanse, den står i 0,- 

Ordren er fortsatt i status bestilt. 

For å lukke denne ordren, bruk betalingsmetoden Null-oppgjør. 

1.      Trykk F12 eller |Ordre| -> |Betalt| 

2.      Trykk |Null-oppgjør| 

3.      Rediger dato om nødvendig 

4.      Trykk ok 

5.      Ordre får status BESTILT og er avsluttet. 

Husk å skrive notater på hva du har gjort. For eks. "Avbestilling, full refusjon. Petter 23.02.20", "Fjernet en seng fra bestillingen, 280 kr refunderes. Petter 23.02.20". 


Selve tilbakebetalingen av pengene foregår i Nets. Alle foreningene som bruker Visbook har en Nets-løsning der de vil kunne logge inn og betale tilbake penger til kortet som ble brukt som betalingsmiddel.  

Feedback and Knowledge Base