VisBook (Covid19) - Vilkår

Oppdatert til ny bookingløsning ifm overgang fra booking.visbook.com til reservations.booking.com

Versjon utarbeidet av Stavanger Turistforening, for tilpasning til egen forening. 
MERK: 5-dagersregelen for avbestilling er absolutt!
Felt merkete i gult må vurderes av den enkelte forening ut fra kapasitet
VILKÅR

Vilkår for bruk av STFs selv- og ubetjente hytter, gjelder så lenge det er restriksjoner på bruken som en konsekvens av koronapandemien 

Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det gjelder under koronapandemien ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde. 

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Skoleklasser og lignende grupper bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte Tursenteret for bestilling. 

Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. Det kan være nødvendig å bytte om på senger for å fordele grupper mellom rommene, slik at hver gruppe så langt mulig har eget rom. Om nødvendig kan noen gjester måtte legge seg på hems eller sovesal. Dette avklares mellom gjestene, evt. med hjelp av hyttevakt. Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass. 

De fleste selv- og ubetjente hyttene er låst med standardnøkkel, men det finnes lokale forhold. Nøkkel hentes slik det er opplyst på UT.no eller i bestillingsbekreftelsen. Bestilling av standardnøkkelen gjøres enklest i DNT-butikken (sett inn lenke; https://www.dntbutikken.no/den-norske-turistforening/690637/dnt-n%c3%b8kkel-den-norske-turistforening-n%c3%b8kkel)

Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter.  

Avbestilling: 

· Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. 
(Eksempel: 
Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl 23:59 på lørdag.)

· Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. 

Bestilling på en hytte kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller annen av STFs hytter innenfor et tidsrom på 5 døgn før og etter opprinnelig ankomstdato. Slike endringer gjøres på e-post til tursenter@stf.no minst 2 arbeidsdager før opprinnelig ankomstdato.  

Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett. For hjelp med denne kan tursenteret kontaktes.  

All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst.  

Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen. 

Feedback and Knowledge Base