VisBook - Vilkår selv- og ubetjente anlegg (no/en)

Her legges vilkårene/brukeravtalen inn


Vilkår for bruk av DNTs selv- og ubetjente hytter  

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplassene på hytta. Ingen kan likevel bortvises. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Vi gjør oppmerksom på at de fleste hyttene er låst med DNTs standardnøkkel. Nøkkelen er kun for medlemmer, én i reisefølge må derfor være medlem. Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, også de som har bestilt på forhånd. 

Ved forhåndsbestilling er oppmøtefrist klokka 19.00. Om sengene som er holdt av til forhåndsbestilling ikke er benyttet innen dette tidspunkt, står alle besøkende fritt til å benytte ledige senger i hytta. Den som har forhåndsbestilt og ankommer etter dette tidspunkt, benytter ledige senger som finnes i hytta.  

Skoleklasser og lignende grupper som ønsker å bestille bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte foreningen som eier hytta.  
 

 Avbestilling: 

  • Avbestilling frem til 10 dager før oppmøtedag gir rett til full refusjon.   
  • Avbestilling 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50% refusjon. 
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.  

Betalt opphold gir rett til å bruke en annen hytte enn opprinnelig booket hytte 5 dager før og etter booket dato. Retten til seng eller madrass i et slikt tilfellet, vil gjelde for frie senger etter oppmøtefristen klokka 19.00. 

Ønsker du å avbestille; legg ved ordrebekreftelsen og send mail til xxx@dnt.no. Om endringen fører til refusjon; legg ved ditt kontonummer for tilbakebetaling.  
All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen. 

Xxx(DNT forening) ønsker deg en god tur! 


In english: 

Rules for staying at DNT self-service and no-service cabins

Bookings for cabin  stays must be made in advance and prepaid in full. Bookings are for one person per bunk. Members should enter their membership numbers. Advance bookings have priority in the allocation of available bunks at a cabin. Nonetheless, nobody will be turned away. Individuals who are DNT members at time of booking pay at the member price. Note that most cabins are locked with the DNT cabin key. Only DNT members may borrow and use cabin keys, so at least one person in a party must be a member. Upon arriving at a cabin it's important to enter your name in the cabin register, even if you've advance booked.

Individuals who have advance booked have priority on bunks until 7 p.m. Thereafter, available bunks may be allocated to anyone arriving at a cabin after 7 p.m. This applies also to persons who have advance booked.

School classes and other groups wishing to book bunks at a cabin should contact the organisation owning it.

Cancellation:

  • Cancellation up to 10 days before a booked arrival date entitles you to a full refund.
  • Cancellation 9 to 5 days before a booked arrival date entitles you to a 50% refund.
  • No refund for a cancellation later than 5 days before a booked arrival.

A stay prepayment permits you to stay at a cabin other the one booked from 5 days before to 5 days after the original booking arrival date. In such a case, only available mattresses or bunks will be available for arrivals after 7 p.m. 

Upon cancelling a stay via E-Mail, attach your confirmation and send it to xxx@dnt.no If your cancellations entitles you to a refund, state your bank account number for deposit of it.

All relevant information on cabins, including their locking, is available online at UT.no. Upon accepting these rules, you confirm that you've read this information.

Xxx(DNT member association) hopes that you enjoy your hiking or skiing! 


Feedback and Knowledge Base