VisBook - Installasjon

Fri nedlasting, ingen begrensninger på antall enheter.

Aktiveringskode: uQwhv-DPmn6-y2BrF

Hvis det oppstår problemer med koden, følg instruksjonene under:
1. Gå til https://visbook.com/download/ og skriv inn aktiveringskoden som du ser ovenfor.
2. Start nedlastingen.
3. Du vil nå se en ny side der du kan velge "Kjør" eller "Lagre denne filen". Velg "Kjør".
4. Hvis du får opp flere vinduer med sikkerhetsadvarsler, velger du "Kjør" og fortsetter med installasjonen.
5. Nå starter installasjonsprosessen. Følg instruksjonene og velg "Neste" i hvert trinn.

November 2020

Skulle det oppstå problemer underveis, vennligst ta kontakt med hyttebooking@dnt.no    

Feedback and Knowledge Base