VisBook - URL for visning på nett

På hver hytte finnes det en URL (nettadresse) som viser til siden hvor kunden bestiller. 

URL-en lager du ved å sette inn aktuell ID

https://reservations.visbook.com/XXXX?lang=no

Når du er logget inn på VisBook ser du oversikt over ID-ene under Innstillinger > Web-bookinger

Sett inn ID-en i lenken over, som eksempel Bårdsgården
https://reservations.visbook.com/6284?lang=no  


Feedback and Knowledge Base