VisBook - Q&As

Her oppsummerer vi i tilfeldig rekkefølge, spørsmål som har kommet inn. Noen har allerede svar, andre jobber vi med. 


 • Rekkefølge på kategorier i nedtreksmenyen ved booking. 
  - I dag er det noe tilfeldig rekkefølge. Ønske som er meldt inn til VisBook er at det dyreste kommer først som defaul, altså - Voksen (ikke medlem), deretter - Voksen (medlem), Ungdom (ikke medlem), Ungdom (medlem) osv. Dette er altså meldt inn og under arbeid hos VisBook.

 • Hvordan kan vi legge inn gavekort?
  - Dette er også en sak vi jobber med. Kartlegging av behov fra sponsorer, foreninger mm er viktig. Deretter lage oversikt over hvordan dette løses teknisk, samt hvordan konteringer mm skal foregå

 • Felles rutiner for booking og reservasjoner av f.eks. fellesturer internt, eller fra andre foreninger spesielt. Hva gjør DNT Oslo her? Hvordan gjør dere konkret en booking/blokkering? Faktura eller ber dere foreningene levere en betalingsfullmakt etter opphold?  Og i de tilfellene det er f.eks. 20 fra en klasse som skal registres og ha faktura, men bare 10 bookbare sengeplasser? Vi kan jo overstyre pris, men er det annet som er lurt her?- jobber med kartlegging

 • Rutiner for refusjoner: Hva gjør DNT Oslo? Sender dere videre til økonomi som håndterer dette via Visma?
  - Se rutine for avbestilling
  - Hvordan tilbakebetale i Nets

 •  2 databaser: Vi (forening) har tidligere brukt visbook til aktiviteter som kajakkutleie og utleie av utearealer på noen av anleggene. Vi har nå fått en ny pålogging/database der alle hyttene (tidligere hyttis) ligger.  I den nye databasen ligger ikke aktivitetene våre inne (kajakk/utearealer). I tillegg har vi et stort kunderegister i gammel database som ikke ligger i den nye database. Hvordan løser vi dette, og medfører to databaser økte kostnader?
  - dette kommer vi snarlig med tilbakemelding om 

 • Ny kontoplan. Det ble under opplæringen nevnt at alle foreningene skal ha en felles kontoplan for kontoer knyttet til visbook. Vi har en kontoplan fra før liggende inne i visbook som samkjører med vårt økonomissystem (Visma Business). Kan denne fortsatt brukes, eller er det meningen at vi skal legge om til de nye kontoene som nå er lagt inn for alle. Jeg ser på dette som en utfordring siden ingen av disse kontoene samkjører med min kontoplan. Hvordan løser vi dette? Jeg antar dette må være en misforståelse og at vi skal legge inn våre egne kontoer hentet fra vårt regnskapssystem inn i visbook.
  - Avtalen med VisBook forutsetter en felles kontoplan, og denne er lagt inn i basene, og må ikke endres. 

 • Kan vi endre betingelsene
  - Som utgangspunkt benyttes betingelsene slik de er med de tilpasninger dere har behov for å gjøre til deres hytte, men vi oppfordrer til at dere i størst mulig grad følger utgangspunktet for å gi et mest mulig enhetlig DNT som er det enkleste for brukeren å forholde seg til

 • Pr i dag fakturerer vi ut til kundene gjennom VisBook (leie av kajakk og leie av utearealer, utvask, sengetøy). Siden alt av hyttebookinger også nå skal gå gjennom visbook skal det være klart for nettbetaling fra kundene. Hvordan ligger man an i forhold til dette, og da i forhold til dette videre i vårt økonomisystem?
  - punkt under arbeid

 • Inntektsføring på hver hytte, hvordan er dette lagt opp i visbook i forhold til eksport-filen?
  - Se punkt om dette her

 • Vi har en IIZY fakturaintegrasjons-avtale der alle innbetalinger gjort av kunder via KID går direkte inn i kundereskontroen i visbook. Betalingstjenesten (IIZY) står da for oppgjøret som blir direkte ført mot reskontro i visbook. Denne avtalen er knyttet opp til en bankkonto som vi bruker kun til visbook innbetalinger. Hvordan vil dette fungere nå?
  - punkt under arbeid

 • Vi har pr. i dag en avtale med NETS, nå har vi fått en ny avtale slik jeg skjønner går gjennom DNT Sentralt. Kan vi si opp vår gamle avtale, må vi beholde begge, hvordan skal vi forholde oss til dette.
  - slik vi forstår det må dere fortatt beholde den gamle avtalen, inntektene føres til ulike kontoer fra hyttebooking og andre avtaler

 • Når kunden skal betale må han enten:
  a.  Se betaling via e-pay 
  b.  få tilsendt en faktura  
  er det ikke slik som i Hyttis en mulighet for å sende et tilbud MED betalingsløsning 
  - dobbeltsjekker! 

 • Sender vi faktura til privatpersoner eller kun til de med org.nummer 
  - i utgangspunktet kan faktura sendes til alle, men kun EHF til de med org.nummer

 • Skoleklasser og bedrifter som ønsker bestille, kan de bestille på nett?
  - for å få egne priser må de ta kontakt med den aktuelle foreningen for tilbud/pris, slik som i Hyttis

 • Engelsk meny på mobilvisning av bookingsiden, mangler
  - Dette er meldt inn til VisBook som ser på det

 • Når får man inn pengene når en kunde har booket på Nets?
  det tar hele 5 bankdager før pengene kommer på konto. 

 • Mulig å koble medlemsnummer til bruker, for sjekk av gyldig medlemskap?

Feedback and Knowledge Base