VisBook (Covid19) - Hovedside

Denne hjelpeartikkelen viser hvordan tilpasse en hytte for de smittevernsrådene som gjelder (se egne sider på DNT Foreningsnett her)

  1. Endre hytta for booking fra sengenivå/romnivå til booking på hele anlegget (detaljert beskrivelse)
  2. Får å legge til booking, kun på helger (styrt dato), se Web-booking > Periodiseringsverktøy > Min/Max lenge på booking > Hak av for bruk minimum og maksimum-lenge på booking. Velg antall dager booking skal gjelde for (f.eks 2 for helg)
  3. For å unngå booking på hverdager, se Web-booking > Periodiseringsverktøy > legg til start og slutt-dato for blokkering på aktuell dato. 
Vi må unngå dobbeltbookinger, og er det behov for å avbestille for brukere som ikke får benyttet booking, finnes hjelpeartikkel her

Samme URL mot UT.no benyttes, ingen behov for endring. 


Ved spørsmål, kontakt hyttebooking@dnt.no eller se DNTs VisBook-brukerteam på Teams

Feedback and Knowledge Base