VisBook - Fargekode, DNT-rød

For å legge inn korrekt fargekode i malen med riktig DNT-rød gjøres følgende: 

Innstillinger > Web-bookinger > Avansert
Velg Hovedfarge-feltet og velg More Colors

Fargene som brukes er: 
Red: 216
Green: 45
Blue: 32

Feedback and Knowledge Base