Endre eller publisere informasjon og bilder for ei hytte på UT.no

Du må heretter bruke Hytteadmin - som du finner i nye Sherpa - for å gjøre endringer i informasjonen om ei hytte på UT.no. Det samme gjelder hvis du skal endre bilder for ei hytte eller publisere ei ny hytte. 

Slik gjør du:
 1. Logg på nye Sherpa (Slik får du tilgang til nye Sherpa)
 2. Klikk Hytter i venstremenyen
 3. Velg hvilken foreningen som eier/driver hytta hvis dette ikke allerede er angitt eller søk på hyttenavnet
 4. Klikk på hyttenavnet eller Rediger for å gå til redigering
 5. Endre informasjonen og legg til, flytt eller fjern bilder
 6. Klikk Lagre i menyen øverst for lagre endringene dine. Husk at det kan noen minutter fra du lagrer til endringene er synlige på UT.no
OBS! Første gang ei hytte blir redigert i hytteadmin bør du kategorisere bildene slik at disse havner i rett kategori (sommer, vinter, innendørs). Dette gjør du ved å klikke på knappene rett under bildet eller ved å dra bildene til feltene for hver kategori. Du kan også enkelt endre rekkefølgen på bildene i kategorifeltene ved å dra og slippe dem.

Slik gjør du hvis du skal publisere ei NY hytte UT.no:
 1. Logg på nye Sherpa (Slik får du tilgang til nye Sherpa)
 2. Klikk Hytter i venstremenyen
 3. Klikk Opprett ny hytte fra menyen i topp
 4. Fyll ut nødvendig informasjon og legg til bilder
 5. Klikk Lagre* underveis for å lagre endringene dine
 6. Når du er ferdig sender du melding til hjelp@dnt.no sammen med informasjon om koordinater til hytta, så legger vi inn dette og hytta blir publisert på UT.no
*Husk å lagre ofte! Hytteadmin er helt nyutviklet og det kan derfor dukke opp feil som vi ikke har forutsett.

Ta kontakt med oss på hjelp@dnt.no hvis du har spørsmål eller trenger hjelp!

Feedback and Knowledge Base