Hyttebooking

 1. VisBook - Installasjon

 2. VisBook - Brukere, endre/legge til nye

 3. VisBook - Kursreferat

 4. VisBook - Supportartikler

 5. VisBook - Hurtigtastoversikt

 6. VisBook - Tastaturoversikt

 7. VisBook - Vilkår m/GDPR

 8. VisBook - Nets Onboadring

 9. VisBook - ePay-lenke

 10. VisBook - epay

 11. VisBook - Opprette OCR/KID

 12. VisBook - Lenke til UT.no fra hytteside

 13. VisBook - Knapp til Hyttebooking på UT.no

 14. VisBook - Statistikk

 15. VisBook - URL for visning på nett

 16. VisBook - Hvilke priskategorier er tilgjengelige for gjester

 17. VisBook - Lage hyperlenke på bookingsiden

 18. VisBook - Kundekategori - oppsett

 19. VisBook - Informasjonstekst nederst på siden

 20. VisBook - Bildevisning feiler

 21. VisBook - Stenge online booking

 22. VisBook - Emergency text /krisemelding

 23. VisBook - Slik avbestiller en kunde opphold på nett

 24. VisBook - Rutine avbestilling

 25. VisBook - Tilbakebetaling i Nets

 26. VisBook - Priser og sjekkliste for nytt kalenderår

 27. VisBook - Boenhet og navn på disse

 28. VisBook - Avslutte regnskapsperiode

 29. VisBook - Opprette ny hytte på eksisterende forening

 30. VisBook - Rabatt: For svenske, finske og islandske medlemmer

 31. VisBook - Info om hyttebooking

 32. VisBook - Sjekkliste for overgang fra gammelt til nytt system

 33. VisBook - Tilknytning av avdeling (hytter) mot regnskap (DNT Økonomiringen)

 34. VisBook - Q&As

 35. VisBook - Sette opp e-postmal

 36. VisBook - Endre fra "hel hytte" til "sengebooking"

 37. VisBook - Team for brukere i Teams

 38. VisBook - Prisrekkefølge - endring

 39. VisBook - Fargekode, DNT-rød

 40. VisBook (Covid19) - Hovedside

 41. VisBook (Covid19) - Endre fra sengebooking til hele anlegget

 42. VisBook (Covid19) - Midlertidig rom-booking

 43. VisBook - Portable 2 (VisBook-appen)

 44. VisBook - Hvordan legge inn tekst i venstremargen på bestillingsside

 45. VisBook: Endre booking

Feedback and Knowledge Base