Thor Olav Sørensen

My feedback

 1. 13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Thor Olav Sørensen commented  · 

  Vi i Notodden Turlag er helt enig med Christian Fornes! :)

 2. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Thor Olav Sørensen commented  · 

  Dette hadde gjort prosessen med å linke til aktiviteter utrolig mye raskere, så vi i Notodden Turlag er helt enig med Axel Bjelke.

 3. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Thor Olav Sørensen commented  · 

  Dette er noe vi i Notodden Turlag også har fått flere forespørsler om. Muligheten for å lagre en aktivitet som PDF og kunne skrive ut. Vi er klar over at alle nettlesere kan skrive ut og lagre som PDF, men resultatet blir heller dårlig, det blir ikke pent og oversiktig. Om dere hadde lagd inn innebyggede funksjoner for dette, hvor aktiviteten ble ordentlig formatert slik at PDF-filen og utskriften faktisk så ordentlig bra ut.

 4. 13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 
 5. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  feedback  ·  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 
 6. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Thor Olav Sørensen supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base