Axel Bjelke

My feedback

 1. 6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Dette forslaget er identisk med:

  http://hjelp.turistforeningen.no/forums/235824-forslag/suggestions/11336283-synlig-hvor-mange-som-er-p%C3%A5meldt

  Fint om vi slipper å måtte lese igjennom og eventuelt stemme på de samme forslagene flere ganger.

 2. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Savner virkelig denne! Det er ofte jeg må se tilbake på en aktivitet som er utgått og det er helt bakvendt at man får opp de eldste aktivitetene først. Eller er det en tanke med det?

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 3. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Det går selvfølgelig an å gå omveien med regneark men det kjennes unødig tungvint. Utskrift av regneark kan jo være et mas når ikke alt får plass i bredden på arket.
  Tenker at det er ganske lite som skal til for at utskrift fra Min side blir bra, se kommentaren min over.

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 4. 6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Forslag » Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Ja, turledere bør få begrenset tilgang til det du nevner. De har nå tilgang til deltakerlister på Min side, og dette skal utvides slik at de kan gjøre endringer på sine egne turer/arrangement.

  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Hei, en kommentar til Weyns kommentar:

  Det er sikkert greit for enkelte foreninger å løse det på den måten du beskriver, men jeg tror det er lurt å kunne sette en tilgangsbegrensning slik at de som drifter nettstedet kan velge å ha en viss kontroll på innholdet. Ikke for å skulle sensurere eller utestenge noen selvfølgelig men for å kunne kvalitetssikre det som legges inn av artikler og aktiviteter.

  Vår forening er liten og med få tillitsvalgte som kanskje har en aktivitet eller to og i beste fall skriver to turreferater/artikler i året. Det betyr at ikke alle er like interessert i å sette seg inn i hvordan ting gjøres på nettstedet bare for å opprette ett arrangement på et år. Da kan det være greit at en nettansvarlig sørger for den endelige publiseringen. Å skulle gå inn i allerede publisert materiale for å rette opp feil virker for meg litt bakvendt. Vi ser stadig at for eksempel når en aktivitet oppdateres etter publisering så oppdager ikke alle at den er oppdatert i ettertid - nettopp fordi vedkommende har lest igjennom innholdet før og hvorfor skal man lese igjennom ting flere ganger...Jeg foretrekker å ta en sjekk før ting publiseres.

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 5. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Hæ? Den forsikringen har jeg aldri hørt om før. Er det virkelig i bruk i foreningene?

 6. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke supported this idea  · 
 7. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 8. 5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 9. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 10. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 11. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 12. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base