Kristin Solberg Fredheim

My feedback

 1. 14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  3 comments  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Kristin Solberg Fredheim supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Kristin Solberg Fredheim commented  · 

  Hvordan kan jeg vise artikler/nyheter fra TOT, LOT, DNT ung og andre sine sider på DNT Vestfold sin side? Før var det en mulighet for å velge hvilke sider artiklene kunne være tilknyttet. Finner ingen liknende funksjon nå. Unødvendig å måtte lage en helt lik artikkel om igjen!

Feedback and Knowledge Base