Åsmund Steen

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Åsmund Steen commented  · 

  Hvis du bruker "eksporter påmeldte deltakere", så blir den eksportert til excel. Da fjerner du de opplysningene du ikke trenger, og skriver ut så oversiktlig du vil.

 2. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Åsmund Steen commented  · 

  Enig med forslagsstiller. Spørsmål om betaling og slikt går til administrasjonen, men spørsmål om det praktiske rundt turen(dvs. unntak eller presisering fra turbeskrivelsen) går til turleder. Derfor er det veldig greit hvis e-post eller i hvert fall tlf. kan bli synlig når vi markerer turleder. evt. at det ligger en link til kontaktinfo på navnet.

  Åsmund Steen supported this idea  · 
 3. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Åsmund Steen commented  · 

  Da må vi også lage en rutine på hvor lenge tilbudet om ledig plass står. Slik det er nå spør jeg alltid den første på lista hvis det kommer avmelding i god tid før turen, og setter gjerne et tidspunkt for svar. Dersom det blir avmelding når turen er nært forstående sender jeg fellesmail til hele ventelista, og den første og beste får plassen.

  Dersom jeg gjør dette når ventelista er prioritert vil det bli mye murring.

 4. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi har dette i vår oppgavekø, men foreløpig er ikke dette høyt prioritert i forhold til annen funksjonalitet som er ønskelig i å få på plass. Inntil videre kan dere sende lenke til evalueringsskjemaer (satt opp i feks Excel/Office365, Google Forms, Enelyzer eller Questback) manuelt til deltakerne via e-postfunksjonen i Sherpa.

  Åsmund Steen shared this idea  · 
 5. 5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen supported this idea  · 
 6. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Åsmund Steen commented  · 

  Avbestillingsbeskyttelse kalles det i §4-3 i pakkereiseloven.

 7. 11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base