Harald F. Aas

My feedback

 1. 11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Harald F. Aas commented  · 

  Hei. Lurer på om dette forslaget noen gang kommer til vurdering, eller om det bare dyttes langt nedover i forslagsbunken? Vi skulle gjerne sett dette vurdert siden det vil være et svært nyttig verktøy som kan spare oss for en god del arbeid. Videre vll det kanskje også være nyttig for mange å se turene presentert i kalenderform.
  Harald - Styreleder, Fjellsportgruppa i Troms Turlag

 2. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Harald F. Aas commented  · 

  Turrapporter er vel ikke lagt inn i sherpa enda, men Troms Turlag har praktisert turrapporter ved at turleder laster ned en wordmal og sender inn. Det er nok dette det er henvist til her. Husker ikke om noen av våre tidligere har lagt inn ønske om å få inn turraporter i sherpa, men det ville være et pluss :-)

  Harald F. Aas supported this idea  · 
 3. 6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Forslag » Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  planned  ·  Ali Kaafarani responded

  Ja, turledere bør få begrenset tilgang til det du nevner. De har nå tilgang til deltakerlister på Min side, og dette skal utvides slik at de kan gjøre endringer på sine egne turer/arrangement.

  An error occurred while saving the comment
  Harald F. Aas commented  · 

  Fjellsportgruppa i Troms Turlag har også interesse av "at en turleder skal kunne opprette en aktivitet og publisere den, uten at det skal være behov for å gå gjennom en godkjenning hos en nettredaktør." Vi ønsker også at turleder kan håndtere deltakerliste (redigere).

Feedback and Knowledge Base