AdminDNT brukerstøtte (DNT brukerstøtte, Den Norske Turistforening)

My feedback

 1. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Vi noterer oss dette som innspill til videreutvikling. Hvis det er en aktivitet for ungdom med kun én pris kan dere legge inn dette i feltene for grunnpris og gjøre det tydelig i beskrivelsen at aktiviteten er for denne målgruppen (for å unngå at andre melder seg på).

  Vi har brukt medlemskategoriene som utgangspunkt for inndelingen av aldersgruppene og i stedet lagt til rette for å kunne legge inn egendefinerte aldersgrupper da det erfaringsmessig er ulik praksis blant foreningene og turlagene.

 2. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Dette er en kjent problemstilling, men dessverre har vi ikke hatt kapasitet til å gjøre tilpasninger som tar høyde for aktiviteter som feks går over flere uker eller helger.

  Et alternativ kan være å legge inn én aktivitet med tre forskjellige aktivitetsdatoer og gjøre det tydelig i beskrivelsen at dette er en aktivitet som går over flere uker eller helger. Hvis det er behov for påmelding kan dette legges på første aktivitetsdato, men ikke de resterende.

 3. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Det er dessverre ikke mulig å flytte deltakere mellom aktiviteter / aktivitetsdatoer per i dag. Vi har dette på lista over funksjonalitet som er ønsket, men har per i dag ikke mulighet til å prioritere akkurat dette.

 4. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Er det nødvendig å innføre enda en målgruppekategori eller holder det å bruke kategorien "Barn" og i stedet presisere i beskrivelsen at det er en familietur?

 5. 14 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  3 comments  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Vi har foreløpig bare laget støtte for å vise artikler fra underliggende nettsteder/grupper - altså kan Aust-Agder Turistforening vise artikler fra DNT Fjellsport Aust-Agder, men ikke omvendt. Forstår ønsket om å kunne "hente" og vise artikler fra andre foreninger og grupper, samt fra DNT nasjonalt, men tror i så fall dette bør løses på en annen måte enn tidligere, da de samme artiklene ble duplisert på mange forskjellige nettsteder.

 6. 6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Det er forskjellige meninger om dette - noen ønsker at antall påmeldte / ledige plasser skal vises, andre ønsker det ikke. I dag vises teksten "Få plasser igjen" når 3/4 av plassene er tatt. Vi tenker at arrangøren selv kan velge om antall påmeldte / ledige plasser skal vises på nettsidene. Dette ligger i lista over forslag til videreutvikling, men har dessverre ikke kommet høyt nok på prioriteringslista ennå.

 7. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  "Forholdsvis mye ekstraarbeid" er vel å ta hardt i :) Men vi noterer oss ønsket og legger det inn blant øvrige forslag til videreutvikling.

 8. 8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Det står på (den lange) lista over videreutviklingsoppgaver, men vi kan dessverre ikke si noe når det vil bli gjort. Vi tar det med oss når vi skal planlegge høstens arbeid etter sommerferien.

 9. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Jepp, vi ser på dette.

 10. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Ah, da er jeg med. Da tar vi en nærmere titt :)

  An error occurred while saving the comment

  Vi noterer oss dette. Men behovet for å sette tidsangivelse på nyheter er nok mindre enn på aktiviteter, så foreløpig står ikke dette høyt på prioriteringslista.

 11. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsteder  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Ja, dette er en god idé som har blitt foreslått flere ganger. En slik kampanje kan gjennomføres på både nasjonalt og lokalt nivå. Dere kan feks lokalt oppfordre alle medlemmer til å registrere seg på Min side innen en viss dato og deretter trekke ut vinnere av flotte premier.

 12. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Ja, planen er å gjøre denne utlistingen mer fleksibel, blant annet ved å kunne velge hvor mange aktiviteter som skal vises og om bilder skal være synlige eller ikke. I tillegg bør det være mulig å velge hvilke type turer (fotturer, skiturer osv) som skal vises, samt ev spesifikke nøkkelord.

 13. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Meta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Godt innspill, det er notert!

  Vi har ellers planer om å integrere mest mulig av hjelp og veiledning i selve verktøyene, slik at de alltid er tilgjengelige - dette kan være enkle tips, forklaringer eller lenker til "slik gjør du det"-vidoer og lignende.

 14. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment

  Takk for forslaget! Noen kommentarer:

  1. Dette kunne vært nyttig, ja - i så fall bør kanskje mottakeradressene legges inn i generelle innstillinger for aktivitetssystemet, slik at man slipper å legge inn dette hver gang.

  2. I det nye aktivitetssystemet er det mulig å tilordne en eller flere turledere til turen/aktiviteten - personen(e) må ikke være turleder(e), men være medlem i DNT og/eller være registrert i personbasen i Sherpa.

  Turlederen vil dermed få oversikt over "sine" turer - og påmeldte til disse - via Min side (de trenger ikke tilgang til Sherpa). I tillegg planlegger vi å få på plass muligheten for at turleder også kan sende e-post eller sms til turdeltakerne via Min side.

  Vi har ennå ikke lagt på varsling til turleder når noen melder seg på, men det skal på plass. Kanskje ikke ved hver påmelding, men kanskje når påmeldingsfristen er utløpt eller startdato for turen nærmer seg,

Feedback and Knowledge Base