Ali Kaafarani

My feedback

 1. 9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Ali Kaafarani commented  · 

  Jeg er uenig i at nettsiden skal vise en utskriftsknapp. Det er nettleseren som har ansvar for å presentere utskriftsfunksjonalitet i menyen, og når du skal skrive ut mange turbeskrivelser Mia kan du bruke Ctrl+P snarveien.

  Når det er sagt blir ikke utskriften særlig pen i dag - og det formatet er det vi som må fikse, så det skal vi gjøre noe med.

 2. 8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Ali Kaafarani commented  · 

  Hei Fred! Vil bare presisere at dette er ikke noe ÅST har fått tilgang til, men ingen andre - når vi ruller det ut, gjør vi det for alle :)

  Dette ligger fremdeles på oppgavelista, men det er ikke glemt.

  An error occurred while saving the comment
  Ali Kaafarani commented  · 

  I dag skjules antall påmeldte inntil tre fjerdedeler av plassene er booket, først da blir antall påmeldte synlig. Slik unngår vi at potensielle interesserte deltakere som er tidlig ute ser at det er få påmeldte, og da velger å ikke delta likevel. Hvis vi gjør antall deltakere synlig for alle, er det noen arrangører som igjen blir misfornøyde.

  Dette er et prakteksempel på noe vi burde teste begge varianter av, og måle resultatene kvantitativt.

  Innen det blir gjort tenker jeg at den beste løsningen kan være å la arrangøren velge, slik at dere i ÅST kan velge å vise antall påmeldte, mens andre kan skjule det frem til et visst antall deltakere er påmeldt.

 3. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Ali Kaafarani commented  · 

  Hei Anders! Hva mener du? Nettleseren din kan skrive en hvilken som helst side ut til PDF. Print-knappen finner du i nettlesermenyen.

 4. 7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Ali Kaafarani supported this idea  · 
 5. 13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Ali Kaafarani supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base