Axel Bjelke

My feedback

 1. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Jeg ser at dnt.no ikke lenger har en knapperad med symboler over footeren og synes det virker fornuftig. Usikker på hvor mye innhold som bør ligge nederst på siden men synes i hvert fall at dnt.no har et bedre strukturert innhold enn medlemsforeningene.

  Fint at vi nå har fått mulighet for å redigere kontaktopplysninger men hadde gjerne sett at det var mulig å ha foreningens bankkontonummer her også.

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 2. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke supported this idea  · 
 3. 7 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Medlemssystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 4. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 5. 5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 6. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 7. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Forslag » Artikler  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Tror kanskje du misforstår her Christian. Sherpa krever en tidsangivelse for å legge inn nyheter, hvis ikke det blir lagt inn så blir datoen nullet ut.

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 8. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 
 9. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Axel Bjelke commented  · 

  Det høres bra ut Christian. Kommentarer:

  1. Når du sier "generelle innstillinger for aktivitetssystemet" regner jeg med at du mener på foreningsnivå, dvs. at man i hver enkelt forening kan legge inn dette selv og endre etter behov.

  2. Dette blir et kjempeløft i forhold til dagens system. Når det gjelder siste avsnittet i svaret ditt: Det beste er nok hvis vi som legger inn aktivitetene kan styre om turleder skal få varsel ved hver enkelt påmelding eller bare en komplett deltakerliste når fristen er utløpt. For noen kan det være greit å til enhver tid være oppdatert på deltakerantallet uten å til stadighet måtte sjekke aktivt selv. Her regner jeg med at behovet vil variere.

  Kanskje man kan ha en avkryssingsboks for dette f.eks., med standardvalget satt til at turleder kun får deltakerlisten etter utløpt påmeldingsfrist? Altså at man huker av for om man ønsker fortløpende kvitteringskopier.

  Axel Bjelke shared this idea  · 
 10. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Meta  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Axel Bjelke shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base