Åsmund Steen

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen shared this idea  · 
 2. 2 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen shared this idea  · 
 3. 5 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen supported this idea  · 
 4. 13 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Åsmund Steen commented  · 

  Kan det også bli mulig å legge inn video uten å gå via youtube eller lignende? Altså laste inn rett fra telefon.

 5. 8 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Åsmund Steen shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base