Troms Turlag

My feedback

 1. 10 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Troms Turlag commented  · 

  Et godt forslag, som vil lette statistikken som skal sendes inn hvert år. Mia/Troms Turlag.

 2. 11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Troms Turlag commented  · 

  En kalendervisning av aktiviteter i medlemsforeningen er absolutt en god ide. Det ikke bare letter planleggings- og koordineringsarbeidet, men kan også brukes for å vise fram det fantastiske og varierte tilbudet som er i foreningen. Mia/Troms Turlag

 3. 9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  Forslag » Nettsider  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Troms Turlag commented  · 

  Støtter den. Når vi søker om aktivitetsstøtte til Troms barne- og ungdomsråd, må vi legge ved invitasjon til arrangementet. En "uskriftsknapp" vil forenkle utskriften av 100 turbeksrivelser. Mia/Troms Turlag

 4. 28 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Forslag » Aktivitetsystem  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Troms Turlag supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base